Vaak gezocht

  • Werkkleding
  • Beschermende kleding
  • Hygiënekleding
  • Businesskleding
  • Servicekleding
  • Mewa Poetsdoeken
Naar het overzicht

Meer bereiken met minder - textieldienstverlener Mewa focust op duur-zame processen

17 april 2024
Duurzaamheid
Dankzij geautomatiseerde doseer- en regelsystemen wast Mewa milieuvriendelijker.

Onze planeet heeft het zwaar te verduren en bedrijven spelen een sleutelrol bij de ontwikkeling van duurzame oplossingen. Hierdoor groeit de economische verantwoordelijkheid, klanten verkiezen immers verantwoordelijke leveranciers. Het herbruikbare concept van textieldienstverlener Mewa sluit perfect aan bij deze megatrend: Mewa biedt B2B-klanten een complete dienstverlening voor bedrijfstextiel, geheel gebaseerd op het principe "gebruiken in plaats van bezitten". Wat dit businessmodel zo duurzaam maakt is het herbruikbaarheidsprincipe waarbij duurzame producten in een gesloten kringloopsysteem gecombineerd worden met een doordachte procestechnologie en distributie. Wanneer men kiest voor het gebruik van Mewa poetsdoeken in plaats van voor wegwerp poetsdoeken is de CO2 voetafdruk al gemiddeld 3 tot 6 keer lager. Dit blijkt uit een analyse van het managementadviesbureau Climate Partner. Om de eigen ecologische voetafdruk stap voor stap te verkleinen, focust Mewa zich op milieuvriendelijke technologie.

Wassen met een minimum aan grondstoffen

Bij Mewa werken we spaarzaam, legt Matthias Zoch, hoofd milieu- en procestechniek bij Mewa, uit: "Een standaard poetsdoekenbedrijf wast tot 350 ton poetsdoeken per maand. Om een vergelijking te maken: een normale huishoudwasmachine kan maar ongeveer zeven kilo wasgoed bevatten. Het is dus ontegensprekelijk dat iedere reductie aan vers water, energie of wasmiddel, hoe klein ook in percentages, die wij realiseren meteen een ecologische impact heeft. Om minder vers water te gebruiken, wordt het water uit eerdere wasprocessen zo vaak mogelijk hergebruikt. Hiervoor wordt bruikbaar waswater van het hoofdwas- en spoelproces gefilterd, behandeld en hergebruikt in een meerfasencyclus in het wasproces. Dit recyclingproces vermindert de hoeveelheid vers water die nodig is tot 50% in vergelijking met de conventionele huishoudelijke wasprocessen.

Mewa is ook extreem zuinig als het gaat om wasmiddelen en washulpmiddelen. Er wordt precies de juiste hoeveelheid gebruikt in de machines om het textiel schoon en hygiënisch te wassen. "We werken met speciaal geautomatiseerde doseer- en regelsystemen. Vergeleken met standaard huishoudelijke wasprocessen en doseringen, verminderen we de impact op het milieu tot ca. 85%," vervolgt Matthias Zoch. Deze systemen worden voortdurend verbeterd: Mewa gebruikt nu een kwart minder wasmiddel dan in 2010, en alleen al van 2021 tot 2022 werd het verbruik met nog eens met 1,5% verminderd.

Als het water uiteindelijk niet meer geschikt is om te wassen, wordt het naar de eigen afvalwaterzuiveringssystemen van het bedrijf geleid, waar het vuil in verschillende stappen wordt verwijderd. "Hierdoor bereiken we een zuiveringsgraad van 99,8%, wat meer is dan de officiële vereisten," zegt Matthias Zoch. Om dit te realiseren, ondergaat het afvalwater eerst een chemisch-fysisch proces waarbij verontreinigende stoffen en water zo veel mogelijk van elkaar worden gescheiden. Het resterende vuil in het water wordt vervolgens afgebroken door micro-organismen tijdens een biologische zuiveringsfase. Pas daarna wordt het afvalwater dat intussen 99,8% schoon en 100% milieuvriendelijk is, doorgegevens aan de gemeentelijke zuivering.

En vraagt u zich af wat er gebeurt met het uitgespoelde vuil? Vanuit het principe van hergebruik wordt zelfs hiervan een deel gerecupereerd. Met de oliën en vetten die uit de poetsdoeken zijn gewassen dekt Mewa ongeveer 80% van haar energiebehoefte voor het wassen en drogen. “Onze klanten reinigen hun machines met onze doeken. We verwijderen dit type vuil niet alleen tijdens het wasproces maar vangen het tevens op om het vervolgens via een milieuvriendelijke methode te verwerken tot een secundaire grondstof, die we gebruiken voor verwarming“, verklaart Mathias Zoch.

Mewa streeft ook naar milieuvriendelijke oplossingen in de volgende fase van de cyclus, bij het ophalen en afleveren van textiel bij klanten. De leveringsroutes worden geoptimaliseerd met behulp van een moderne tool voor routebeheer die is afgestemd op de behoeften van Mewa. Daarnaast is Mewa ook een pionier op het gebied van alternatieve aandrijfsystemen in de industrie: naast vrachtwagens op waterstof, die nu al drie jaar aan Mewa-klanten leveren, maakt Mewa in stedelijke gebieden gebruik van elektrisch aangedreven bedrijfsvoertuigen en bakfietsen met containerbakken in haar vloot. "We willen ons voorbereiden op een toekomst zonder verbrandingsmotoren", zegt Martin Mühling, hoofd distributielogistiek bij Mewa, "dat is ongetwijfeld het doel op de lange termijn. En uiteraard, hoe sneller we hiermee beginnen, hoe beter".


Matthias Zoch

Hoofd milieu- en procestechniek bij Mewa

"We werken met speciaal geautomatiseerde doseer- en regelsystemen. Vergeleken met standaard huishoudelijke wasprocessen en doseringen, verminderen we de impact op het milieu tot ca. 85%."


Beeld- en filmmateriaal


Contacten met de pers


VPR Consult bvba

Heidi Smitt Telefoon: +32 3 7779717 heidi.smitt@vprconsult.be

Fountain Business Park Building 5 Cesar van Kerckhovenstraat 110 B – 2880 Bornem


Naar het overzicht