Privacyverklaring

1 Hoe gaan wij met persoonsgegevens om?

We hechten veel belang aan de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door ons in verband met deze website verwerkt met inachtneming van de relevante voorschriften inzake gegevensbescherming. Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij met name onderworpen aan de bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij willen het vertrouwen van de gebruikers in ons aanbod versterken en daarom de omgang met de persoonsgegevens transparant maken en u uitvoerig informeren over de verwerking van uw gegevens en over uw rechten volgens art. 12, 13, 14 en 21 van de AVG. In deze website-specifieke privacyverklaring komt u te weten welke persoonsgegevens worden verzameld bij het gebruik van onze website op www.mewa.be en hoe wij met deze gegevens en informatie omgaan.

2 Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kunt u contact opnemen?

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de AVG en andere bepalingen betreffende de gegevensbescherming is:

MEWA Servibel S.A. Parc industriel Bray-Péronnes Av. Léopold III, 33 B-7134 Péronnes-lez-Binche Telefoon hoofdkantoor: 015 4515 80 E-Mail: info@mewa.be

Onze bedrijfsverantwoordelijke voor gegevensbescherming kunt u bereiken via:

MEWA Servibel S.A. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming Parc industriel Bray-Péronnes Av. Léopold III, 33 B-7134 Péronnes-lez-Binche E-Mail: gegevensbescherming@mewa.be

3 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens en informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

4 Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens? Wat is de rechtsbasis hiervoor?

We verwerken persoonsgegevens voor vastgelegde doeleinden die we hierna ter informatie in detail uitleggen. In hoeverre en op welke manier uw gegevens worden verwerkt, is in het bijzonder afhankelijk van welke diensten, functies en aanbiedingen van onze website u afzonderlijk gebruikt. We verwerken voornamelijk gegevens zodat...

• u onze website kunt bezoeken en we onze website en andere systemen kunnen beschermen tegen veiligheidsrisico's; • u contact met ons kunt opnemen (contactformulier / e-mailaanvragen); • u online kunt solliciteren om bij ons te werken; • we de inhoud van onze website kunnen optimaliseren, deze gebruiksvriendelijk maken en volgens de behoefte kunnen aanpassen (inclusief de weergave van reclame die u mogelijk interesseert op onze website en op andere websites).

Verdere verwerking van uw persoonsgegevens dan vermeld in deze privacyverklaring gebeurt alleen wanneer een wettelijke bepaling ons daartoe uitdrukkelijk het recht geeft of verplicht, of wanneer u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking. Bij eventuele wijzigingen van het doeleinde brengen wij u hierover op de hoogte in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

(1) Bezoeken van onze website U kunt onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden bezoeken zonder dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven. Wanneer u onze website bezoekt, worden alleen de technische toegangsgegevens van uw browser automatisch opgeslagen, namelijk de naam van uw internetprovider, de pagina van waaruit u ons bezoekt, de datum en het tijdstip van uw bezoek en de identificatiegegevens van de gebruikte browser/het gebruikte besturingssysteem. De webserver slaat hierbij noodzakelijkerwijs uw IP-adres op, waardoor wij u onder bepaalde omstandigheden persoonlijk kunnen identificeren. Daarnaast maken we gebruik van cookies zodat onze website geoptimaliseerd en volgens uw behoefte wordt weergegeven, zelfs wanneer u deze louter ter informatie wilt raadplegen (voor meer details en de mogelijke cookie-instellingen, raadpleeg hieronder de paragraaf "Gebruik van cookies en desbetreffende functies/technologieën"). De toegangsgegevens zullen niet worden samengevoegd met andere gegevensbronnen en de gegevens zullen niet worden geëvalueerd voor marketingdoeleinden.

De bovengenoemde toegangsgegevens worden op onze webserver opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden en zijn om technische redenen noodzakelijk voor de werking van de website en om de veiligheid van het systeem te garanderen. Naast de bovengenoemde doeleinden gebruiken we de toegangsgegevens puur statistisch en uitsluitend om onze website geoptimaliseerd en afgestemd op uw behoefte weer te geven, zonder dat dit te herleiden is tot uw identiteit.

Indien u onze website bezoekt om u te informeren over ons aanbod en andere diensten, of om deze te gebruiken, is de tijdelijke opslag van toegangsgegevens en logbestanden gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b AVG (rechtsbasis), in het bijzonder voor het nemen van precontractuele maatregelen. Bovendien dient art. 6, lid 1, sub f AVG als rechtsbasis voor de tijdelijke opslag van toegangsgegevens en logbestanden. Het is in ons rechtmatig belang om u een technisch goed functionerende en gebruikersvriendelijke website te kunnen bieden en de veiligheid van onze systemen te garanderen.

De toegangsgegevens die tijdens het gebruik van onze website worden verzameld, worden alleen opgeslagen voor de periode waarin deze gegevens nodig zijn om de vermelde doeleinden te bereiken. Uw IP-adres wordt maximaal 35 dagen op onze webserver opgeslagen.

(2) Contactformulier/contactaanvragen Persoonsgegevens worden door ons verzameld en opgeslagen wanneer u deze in het contactformulier op onze website invoert en aan ons doorgeeft of wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt (bijv. via e-mail). U beslist zelf of en welke informatie u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt. Als u contact met ons opneemt via e-mail, slaan we de gegevens op die u ons dan doorgeeft. Bij gebruik van het contactformulier op onze website verzamelen wij de volgende gegevens die u in het invoervenster heeft ingevuld (zoals voornaam, achternaam, adres, uw individuele bericht). De met een sterretje (*) gemarkeerde gegevens zijn verplichte informatie die wij nodig hebben om uw vraag goed te kunnen beantwoorden. De andere informatie die u vrijwillig kunt opgeven, stelt ons in staat om uw aanvraag beter in te delen en te verwerken. Bij gebruik van het contactformulier op onze website worden ook de volgende technische toegangsgegevens opgeslagen wanneer u deze verstuurt: Datum en tijdstip van verzending van uw aanvraag en uw IP-adres.

Indien u contact met ons opneemt in het kader van een bestaande contractuele overeenkomst of vooraf contact met ons opneemt voor informatie over ons aanbod of andere diensten, worden de door u verstrekte gegevens en informatie verwerkt om uw contactaanvraag conform art. 6 lid 1 sub b AVG (rechtsbasis) te kunnen verwerken en beantwoorden. De technische toegangsgegevens die tijdens het verzenden worden geregistreerd, worden opgeslagen om technisch contactmogelijkheden beschikbaar te kunnen stellen en om de veiligheid van het systeem te waarborgen op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG (rechtsbasis) en is bedoeld voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen .

Wij bewaren de persoonsgegevens die in verband met uw contactaanvraag worden verzameld voor het doel en voor de duur van de verwerking van uw aanvraag. De in dit verband opgeslagen technische toegangsgegevens worden slechts bewaard voor de periode waarin deze gegevens om technische redenen nodig zijn, met name om contactmogelijkheden beschikbaar te kunnen stellen en om de veiligheid van het systeem te garanderen. Uw IP-adres wordt maximaal 35 dagen op onze webserver opgeslagen.

(3) MEWA online sollicitatie U kunt ons uw sollicitatiedocumenten online opsturen. Hiervoor kunt u een contactformulier invullen met persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummers, geboortedatum en e-mailadres) en gegevens over de door u gewenste baan en carrière (schooldiploma, opleiding/studie, werkervaring, talen, IT-kennis en andere vaardigheden) (zie hierboven) of deze gegevens invullen in een online sollicitatieformulier. In het online sollicitatieformulier worden persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummers, geboortedatum, geboorteplaats en e-mailadres) en informatie over de motivatie, schoolopleiding, beroepsopleiding, studie, praktijkervaring, taalvaardigheden, IT-kennis en andere vaardigheden verzameld. U kunt ook uw sollicitatiebrief en CV uploaden. De gegevens die in het kader van het online sollicitatieformulier worden verzameld, worden doorgestuurd naar het betreffende MEWA-bedrijf dat de vacature publiceert of invult. De gegevens worden dan door dit bedrijf opgeslagen voor de verwerking van de sollicitatie en worden onder hun eigen verantwoordelijkheid verwerkt. Het MEWA-bedrijf dat de vacature publiceert of invult, bewaart uw sollicitatiedocumenten en de persoonlijke sollicitatiegegevens tot maximaal 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij om juridische of wettelijke redenen een langere of kortere opslagduur noodzakelijk is. Indien u heeft gesolliciteerd voor een vacature in de verkoop, worden uw gegevens die in het online sollicitatieformulier zijn verzameld voor de duur van de sollicitatieprocedure door Knowledge Network GmbH opgeslagen in opdracht van het MEWA-bedrijf dat de vacature publiceert.

Indien u dat wenst, worden de verzamelde gegevens ook opgeslagen voor andere vacatures binnen de MEWA-groep. U kunt ermee instemmen dat uw sollicitatie tijdens de online sollicitatieprocedure in aanmerking wordt genomen voor andere vacatures op basis van de volgende toestemmingsverklaring:

"Ik ga ermee akkoord dat mijn sollicitatie gedurende een periode van twee jaar, in overeenstemming met de privacyverklaring, ook in aanmerking komt voor andere vacatures van bedrijven van de MEWA-groep in Duitsland en in andere landen. Als ik dit later niet meer wil, dan kan ik mijn toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar karriere@mewa.de. Ik heb kennis genomen van de nadere informatie in de privacyverklaring over gegevensbescherming en de omgang met mijn sollicitatiegegevens."

Als u uw toestemming via mail heeft ingetrokken, worden uw sollicitatiegegevens binnen de vermelde periode van zes maanden na afronding van de sollicitatieprocedure gewist.

Uw gegevens die u in het kader van de online sollicitatie verstrekt, worden verwerkt om te kunnen beslissen of arbeidsovereenkomsten voldoende gemotiveerd zijn en aangegaan worden op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG of ons rechtmatig belang conform art. 6 lid 1 sub f AVG (rechtsbasis) of, met overeenkomstige toestemming, op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG (rechtsbasis).

(4) Gebruik van cookies en desbetreffende functies/technologieën Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij in sommige gevallen gebruik van cookies. Cookies zijn bestanden die worden bewaard op uw harde schijf of in de cache van uw internetbrowser wanneer u onze website bezoekt. Daarnaast gebruiken we het begrip "cookies" ook voor web beacons en andere vergelijkbare opslagtechnologieën voor het bijhouden van gebruikersactiviteiten. Web beacons zijn meestal transparante grafische elementen/afbeeldingselementen, vaak niet groter dan 1 x 1 pixel, die in de website zijn geïntegreerd en waarmee cookies op uw apparaten kunnen worden herkend.

Cookies worden door ons enerzijds gebruikt om informatie op te slaan over de sessie op onze de website. Deze cookies vervallen aan het einde van de sessie/browsersessie (zogenaamde tijdelijke cookies) en worden niet permanent opgeslagen. Andere cookies blijven na de desbetreffende browsersessie op uw computer staan en stellen ons in staat om uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Permanente cookies worden automatisch gewist na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van het soort cookie.

Cookies kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën/soorten cookies:

Noodzakelijke cookies: Cookies die noodzakelijk zijn om specifieke websitefuncties te kunnen uitvoeren

Functionele cookies: Cookies die dienen om diensten en functies van de website mogelijk te maken en/of om de gebruiksvriendelijkheid of "usability" van de website te verbeteren

Prestatiecookies Cookies: om de prestaties van onze website en de inhoud van de website te analyseren

Analysecookies/tracking-cookies: Cookies voor het analyseren van gegevens over de locatie, interesses van bezoekers e.d. om informatie te krijgen over de bezoekers van onze website en de opgevraagde inhoud.

Reclamecookies/targeting-cookies: Cookies voor het plaatsen van advertenties en reclame op websites op het hele internet, met name om advertenties en reclame weer te geven die zijn afgestemd op het surfgedrag/de interesses van de gebruiker

Messaging-cookies: Cookies voor het gebruik van berichttechnologieën

Sociale-mediacookies: Cookies voor het gebruik van sociale-mediafuncties zoals het delen, verzenden en aanbevelen van websites aan anderen

Natuurlijk kunt u onze website ook bezoeken zonder cookies te gebruiken. U kunt het gebruik van cookies op uw computer uitschakelen door de browserinstellingen voor cookies aan te passen. De instellingen voor het deactiveren van cookies vindt u vaak via de "Help"-functie van uw internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat door deze instellingen onze website mogelijk niet volledig beschikbaar zal zijn of niet naar behoren zal werken. Voor meer gedetailleerde instellingen en deactiveringsopties voor cookies, raadpleeg hieronder ook de nadere uitleg over de cookies en desbetreffende functies/technologieën die specifiek worden gebruikt bij bezoek aan onze website.

Op onze website gebruiken we de Consent Manager van de aanbieder Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlijn ("Piwik Pro"). Dit is een plug-in waarmee toestemming kan worden gekregen voor het gebruik van cookies en/of vergelijkbare technologieën. Hierbij verzamelt Piwik Pro zelf geen persoonsgegevens. Via de Piwik Pro Consent Manager kunt u uw voorkeuren op elk moment wijzigen en uw toestemming voor het gebruik van niet-noodzakelijke cookies en technologieën op elk moment intrekken. De Piwik Pro Consent Manager kan via de volgende link worden geopend:

Cookie-instellingen wijzigen / Toestemming intrekken

Privacy-instellingen

Op deze pagina kun je jouw privacy-instellingen en toestemmingen beheren. Wij vragen om bepaalde gegevens te verstrekken zodat we je ervaring op onze website voortdurend kunnen blijven verbeteren. Wij verzamelen en gebruiken uitsluitend gegevens voor de doelen waarmee je akkoord bent gegaan. Meer informatie lees je op de instellingenpagina.

Privacy-instellingen

Sommige cookies die we op onze website gebruiken, zijn afkomstig van derden die ons helpen de invloed van de inhoud van onze website en de interesses van onze bezoekers te analyseren, de prestaties en efficiëntie van onze website te meten, gerichte reclame en andere inhoud op onze of andere websites te plaatsen, of met u te communiceren. We gebruiken op onze website zowel first party-cookies/eigen cookies (alleen zichtbaar voor het domein dat u bezoekt) als third party-cookies/cookies van derden (zichtbaar voor alle domeinen en regelmatig geplaatst door derden). In detail:

Noodzakelijke cookies:

Naam cookie : ppms_privacy_ Geldigheidsduur: 365 dagen Beschrijving/verklaring: met deze cookie kan de toestemming van de websitebezoeker voor het gebruik van cookies en/of soortgelijke technologieën worden verkregen en bewaard. Het cookie wordt geplaatstdoor Piwik Pro.

Naam cookie: ppms_webstorage Geldigheidsduur: afzonderlijke objecten worden verwijderd wanneer de achterliggende cookies verlopen. Een bezoeker van de website kan deze informatie handmatig verwijderen. Beschrijving/verklaring: naast cookies worden gegevens ook lokaal opgeslagen in de browser van de bezoeker om te voorkomen dat gegevens verloren gaan door browsermechanismen. Deze technologie slaat informatie op over ingestelde cookies.

Naam cookie: ppms_data_store Geldigheidsduur: wordt direct verwijderd zodra de formuliergegevens naar de server zijn doorgestuurd. Beschrijving/verklaring: naast cookies worden gegevens ook lokaal opgeslagen in de browser van de bezoeker om te voorkomen dat gegevens verloren gaan. Deze technologie slaat informatie op die bezoekers van de website in formulieren hebben ingevuld om te voorkomen dat gegevens verloren gaan tijdens het doorsturen.

Functionele cookies:

Naam cookie: viewport Geldigheidsduur: 1 jaar Beschrijving/verklaring: slaat de huidige versie van de paginalay-out/paginagrootte op. Voorbeeldwaarden: lg, xxs, xxl

Naam cookie: _stg_debug / stg_debug Geldigheidsduur: 14 dagen Beschrijving/verklaring: bepaalt of de debugger van de Piwik Pro Tag Manager moet worden weergegeven. Een cookie wordt verwijderd nadat de debugger is gesloten. Het cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.

Analyse-/tracking-cookies:

Naam cookie: _pk_ses.. Geldigheidsduur: 30 minuten Beschrijving/verklaring: geeft een actieve sessie van de bezoeker aan. Als de cookie niet aanwezig is, eindigde de sessie meer dan 30 minuten geleden en werd de sessie geteld in een pk_id-cookie. Het cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.

Naam cookie: _pk_id.. Geldigheidsduur: 13 maanden Beschrijving/verklaring: wordt gebruikt om bezoekers te herkennen en hun verschillende kenmerken op te slaan. Het cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.

Naam cookie: _pk_cvar Geldigheidsduur: 30 minuten Beschrijving/verklaring: bevat aangepaste variabelen die bij de vorige paginaweergave zijn ingesteld. Het is niet geactiveerd in de standaardinstellingen. Vereist de methode storeCustomVariablesInCookie() voor het Javascript-tracker-object. Het cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.

Naam cookie: piwik_auth Geldigheidsduur: 24 minuten Beschrijving/verklaring: slaat informatie over de sessie op voor de Piwik Pro gebruikersinterface (UI). Zolang dit cookie geldig is en een login- en een token_auth-parameter bevat, wordt een bezoeker beschouwd als een ingelogde bezoeker en wordt een PIWIK_SESSID-cookie bijgewerkt.

Naam cookie: PIWIK_SESSID Geldigheidsduur: 24 minuten Beschrijving/verklaring: Slaat een PHP-Session-ID op. Het cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.

Naam cookie: stg_traffic_source_priority Geldigheidsduur: 24 minuten Beschrijving/verklaring: slaat het type bezoekersbron op dat weergeeft hoe een bezoeker op onze website is terechtgekomen. Het cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.

Naam cookie: stg_last_interaction Geldigheidsduur: 365 Tage Beschrijving/verklaring: bepaalt of de sessie van de laatste bezoeker nog loopt of dat een nieuwe sessie is begonnen. Het cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.

Naam cookie: stg_returning_visitor Geldigheidsduur: 365 dagen Beschrijving/verklaring: bepaalt of een bezoeker al onze website heeft bezocht. Het cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.

Naam cookie: stg_fired__ Geldigheidsduur: Sessie Beschrijving/verklaring: bepaalt of de combinatie tag en trigger is geactiveerd tijdens de sessie van de huidige bezoeker. Het cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.

Naam cookie: stg_utm_campaign/stg_pk_campaign Geldigheidsduur: Sessie Beschrijving/verklaring: slaat de naam op van de campagne die de bezoeker naar onze website heeft gebracht. Het cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.

Naam cookie: stg_externalReferrer Geldigheidsduur: Sessie Beschrijving/verklaring: slaat de URL op van een website die de bezoeker naar onze website heeft doorgestuurd. Het cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.

Naam cookie: stg_opt_out_simulate Geldigheidsduur: 365 dagen Beschrijving/verklaring: wordt gebruikt om het gedrag van de opt-out-snippet in de debugger te simuleren. Het schakelt alle tracking-tags uit in het geteste domein. Het cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.

Naam cookie: _stg_optout Geldigheidsduur: 365 dagen Beschrijving/verklaring: het cookie wordt gebruikt om alle tracking-tags in het geteste domein uit te schakelen. Het cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.

Naam cookie: stg_global_opt_out (deprecated) Geldigheidsduur: 365 Tage Beschrijving/verklaring: het cookie wordt gebruikt om alle tracking-tags uit te schakelen op onze websites die bij een Piwik Pro-account horen. Het cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.

Naam cookie: csrftoken Geldigheidsduur: 8 uur Beschrijving/verklaring: dit cookie wordt alleen ingesteld voor Piwik Pro-gebruikers. Het slaat een CSRF-token op om de Piwik Pro-formulieren te bewaren. Het cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.

Naam cookie: sessionid Geldigheidsduur: 8 uur Beschrijving/verklaring: dit cookie wordt alleen geplaatst door Piwik Pro. Het slaat de sessie-ID op van de momenteel ingelogde gebruiker. De cookie wordt geplaatst door Piwik Pro.

Naam cookie: CONSENT Geldigheidsduur: 17 jaar Beschrijving/verklaring: dit cookie wordt geplaatst door YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). Het verzamelt informatie over hoe de gebruiker de website gebruikt en welke advertenties de gebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de website bezocht. Op deze manier past YouTube zijn advertenties en video-aanbevelingen aan.

Naam cookie: YSC Geldigheidsduur: Sessie Beschrijving/verklaring: dit cookie wordt geplaatst door YouTube. Het registreert een unieke ID om statistieken op te slaan betreffende welke video's van YouTube de gebruiker heeft bekeken.

Naam cookie: VISITOR_INFO1_LIVE Geldigheidsduur: 6 maanden Beschrijving/verklaring: dit cookie wordt geplaatst door YouTube. Het maakt het mogelijk om het gebruik van de bandbreedte te controleren.

Deze gegevensverwerking op basis van cookies wordt bij noodzakelijke cookies uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG (rechtsbasis) om het informatieaanbod beschikbaar te stellen en op basis van art. 6 lid 1 sub c AVG (rechtsbasis) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, in het bijzonder om u een eenvoudige en gedocumenteerde mogelijkheid te geven om al dan niet toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Voor alle andere cookies is de gegevensverwerking gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG (rechtsbasis). Daarnaast komt als rechtsbasis art. 6 lid 1 sub f AVG in aanmerking, meer bepaald de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG zijn met name dat wij u een technisch geoptimaliseerde website kunnen aanbieden die gebruiksvriendelijk is en ontworpen is om aan uw behoeften te voldoen en de veiligheid van onze systemen te garanderen.

(5) Piwik Pro Wir Wij gebruiken de dienst van Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlijn ("Piwik Pro") voor de webanalyse en tracking.

De analyse of conversietracking gebeurt op basis van uw toestemming via de Piwik Pro Cookie Consent Manager (art. 6 lid 1 sub a AVG als rechtsgrondslag). Cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen over hoe u deze website gebruikt, zodat wij onze website en diensten verder kunnen verbeteren. Dit gaat ook om persoonsgegevens zoals uw IP-adres, gebruikers- en apparaat-ID en toegang tot onze website. Uw IP-adres wordt alleen in verkorte vorm opgeslagen, zodat wij het niet meer aan uw persoonlijke identiteit kunnen toewijzen.

De gegevens worden binnen de EU voor een periode van 25 maanden onbewerkt opgeslagen op cloudservers die worden beheerd door Microsoft Ireland Operations Limited, waarna ze worden gewist.

Wij gebruiken Piwik Pro Tag Manager om sommige van de diensten van derden genoemd in de cookie-lijst op onze website te integreren en te beheren. Piwik Pro Tag Manager maakt tagbeheer mogelijk. Bovendien worden uw toestemmingsinstellingen voor cookies in aanmerking genomen voor de tools die via de Tag Manager zijn geïntegreerd.

Meer informatie over Piwik Pro vindt u hier: https://piwikpro.de/datenschutz/.

(6) Youtube Wij maken gebruik van plug-ins van het videoplatform YouTube om video's te integreren en ze rechtstreeks op deze website af te spelen. De exploitant van het videoplatform is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube"). YouTube is een aan Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") gelieerde onderneming.

De YouTube-video's worden geïntegreerd in de zogenaamde "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", waarbij gebruikersinformatie volgens de aanbieder pas wordt opgeslagen wanneer een video wordt afgespeeld. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners is echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten met de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Wanneer u ingesloten video's op onze website activeert, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht en wordt een gegevensoverdracht gestart. Wij hebben geen invloed op de omvang en inhoud van de gegevens die door activering van de plug-in aan YouTube en eventueel andere YouTube-partners worden doorgestuurd. De YouTube-server krijgt onder meer informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht. Volgens YouTube wordt deze informatie onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om misbruik te voorkomen. YouTube gebruikt cookies om informatie te verzamelen over het gedrag van gebruikers, indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze cookies. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account voordat u de afspeelknop activeert.

De informatie over uw gebruik van onze website die door de YouTube-cookies wordt gegenereerd, wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een YouTube-server in de VS en daar opgeslagen. Informatie over gegevensbescherming bij YouTube is te vinden via de volgende link https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

(7) Links naar sociale media (SoMe) Onze website bevat links naar sociale-mediadiensten (SoMe) zoals Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn en Xing. Na het aanklikken van de betreffende links of de geïntegreerde SoMe-afbeelding wordt u doorgestuurd naar de pagina van de desbetreffende aanbieder. Houd er rekening mee dat wij uw gegevens niet in deze context verwerken en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van websites waarvoor we links voorzien. Als u een link naar de SoMe-diensten gebruikt, houd dan rekening met de desbetreffende richtlijnen voor het gebruik van gegevens en de informatie over gegevensbescherming van deze aanbieders.

(8) Nieuwsbrief U hebt de mogelijkheid om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief, verzamelen wij de gegevens die u invoert in het invoerscherm (bijv. voornaam, achternaam, e-mailadres). De met een asterisk (*) gemarkeerde gegevens zijn verplichte informatie die wij nodig hebben om de nieuwsbrief te versturen. Met de andere vrijwillige gegevens kunnen we u meer gepaste inhoud sturen.

Wij verwerken uw ingevoerde gegevens op basis van uw toestemming in het bestelformulier overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG (rechtsgrondslag). Voor de bestelling van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in-procedure. Dit betekent dat uw bestelling pas is afgerond wanneer u uw inschrijving heeft bevestigd via een bevestigingsmail met de daarin vermelde link. Hierdoor wordt gegarandeerd dat niemand anders u kan abonneren op onze nieuwsbrief.

Wij geven uw gegevens door aan andere bedrijven van de MEWA-groep zodat ze nieuwsbrieven kunnen versturen die zijn aangepast aan uw land/taal en om de verzending centraal te beheren. De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Het e-mailadres wordt bewaard zolang het abonnement voor de nieuwsbrief actief is.

U kunt uw abonnement voor een nieuwsbrief te allen tijde opzeggen en daarmee uw toestemming intrekken. Hiervoor staat een link in elke nieuwsbrief.

5 Hoe beschermen we uw gegevens?

Wij nemen voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en onze website en andere systemen te beschermen door middel van geschikte technische en organisatorische maatregelen. In het bijzonder worden uw gegevens beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en wijziging door onbevoegden en tegen onbevoegde toegang en ongeoorloofde openbaarmaking of verspreiding. Bovendien worden de door u via onze website verstrekte gegevens versleuteld met SSL op het internet verzonden.

6 Wie ontvangt uw gegevens en worden deze doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie?

In eerste instantie komen alleen onze medewerkers die betrokken zijn bij de technische, commerciële of redactionele support in contact met uw persoonsgegevens. Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens ook worden doorgegeven aan medewerkers van andere bedrijven van de MEWA-groep, voor zover dit nodig is om geschikte support te kunnen aanbieden (bijv. om uw aanvraag te beantwoorden). Als u bijvoorbeeld als klant door een andere locatie van ons bedrijf wordt geholpen, wordt een mogelijke aanvraag via ons contactformulier ook naar deze andere locatie doorgestuurd voor de verwerking en beantwoording.

Daarnaast maken wij in het kader van de hierboven beschreven gegevensverwerking gebruik van externe dienstverleners of nemen wij deze indien nodig voor de desbetreffende diensten in opdracht. Als dienstverleners uw persoonsgegevens als verwerkers ontvangen, zijn zij strikt gebonden aan onze instructies voor de omgang met uw persoonsgegevens. Hieronder geven we de categorieën van externe ontvangers in detail weer:

• IT-dienstverleners, bijv. in het kader van de administratie en de hosting van onze website of individuele diensten/functies, alsook voor de analyse/meting van de website; • Logistieke dienstverleners, om u, indien van toepassing, bestelde goederen of informatiebrochures te kunnen toesturen; • Betalingsdienstverleners en banken, voor de verwerking van betalingen; • Incassobedrijven en juridische adviseurs om onze vorderingen in te stellen.

Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies van de aanbieder YouTube, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar de VS. De desbetreffende gegevensoverdracht is gebaseerd op door de Europese Commissie uitgegeven modelcontractbepalingen die door ons met de dienstverlener zijn gesloten. Bovendien geven we uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de EU of de EER of aan internationale organisaties zoals vastgelegd in art. 4 nr. 26 AVG.

7 Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Als betrokkene heeft u volgens de wettelijke voorschriften de volgende rechten die u te allen tijde schriftelijk of elektronisch tegen ons of onze verantwoordelijke voor de gegevensverwerking via de vermelde contactadressen kunt doen gelden (zie hierboven "Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kunt u contact opnemen?"):

Recht op informatie: Op basis van art. 15 AVG heeft de betrokkene te allen tijde het recht om bevestiging te vragen of zijn persoonsgegevens worden verwerkt; indien dit het geval is, heeft de betrokkene op basis van art. 15 AVG ook het recht om informatie over deze persoonsgegevens en bepaalde andere informatie (waaronder verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, categorieën van ontvangers, geplande opslagduur, hun rechten, de oorsprong van de gegevens) en een kopie van de gegevens in kwestie te krijgen.

Recht op correctie: Op basis van art. 16 AVG hebben betrokkenen het recht om te eisen dat hun opgeslagen persoonsgegevens worden gecorrigeerd als deze onjuist of onnauwkeurig zijn.

Recht op verwijdering: De betrokkenen kunnen volgens de voorwaarden van art. 17 AVG eisen dat hun persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist. Het recht op verwijdering is o.a. niet van toepassing indien de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is, bijv. om een wettelijke verplichting na te komen (bijv. wettelijke opslagverplichtingen) of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op beperking van de verwerking: De betrokkenen hebben het recht om een beperkte verwerking van hun persoonsgegevens te eisen volgens de voorwaarden van art. 18 AVG.

Recht op gegevensoverdracht: De betrokkenen hebben het recht om, volgens de voorwaarden van art. 20 AVG, te eisen dat persoonsgegevens die op hen betrekking hebben en specifiek door hen werden verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat aan hen worden doorgegeven.

Recht van bezwaar volgens art. 21 AVG: De betrokkenen hebben het recht om tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub e (vervulling van een taak van algemeen belang) of art. 6 lid 1 sub f (behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke), te allen tijde bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie. Dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen. In geval van bezwaar zullen wij de betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende, gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of tenzij de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Dit geldt niet als wij op basis van bovenstaande bepalingen directe reclame maken. Bij bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, worden de desbetreffende persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden verwerkt, zonder beperking en ongeacht van de afweging van strijdige belangen. Bezwaren overeenkomstig art. 21 AVG kunnen schriftelijk of via mail worden gestuurd naar ons of onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming op de vermelde contactadressen (zie hierboven "Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kunt u contact opnemen?").

Recht van opzegging: De betrokkenen hebben het recht om eventuele toestemmingsverklaringen voor de gegevensbescherming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: De betrokkenen hebben het recht om volgens de voorwaarden van art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun woonplaats, hun werkplaats of de plaats waar de vermeende inbreuk is gepleegd, indien ze van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens in strijd is met de AVG. Het recht om een klacht in te dienen laat elk ander administratief beroep of beroep in rechte onverlet. De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is ist Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA), Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles – Brussel.

Andere kwesties: Voor verdere vragen en problemen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u een mail sturen naar onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via gegevensbescherming@mewa.be.

8 Moet ik mijn gegevens verplicht verstrekken?

Om onze website aan u ter beschikking te stellen en om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van de bijbehorende diensten/functies (zoals contactformulier, online bestellingen, etc.), is het noodzakelijk dat u de voor dit doeleinde benodigde persoonsgegevens verstrekt. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om de inhoud van onze website op te roepen of gebruik te maken van de bijbehorende diensten/functies.

9 Worden uw gegevens gebruikt in het kader van geautomatiseerde besluitvorming/profilering?

In principe heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - die voor u rechtsgevolgen heeft of die u op een vergelijkbare manier in aanzienlijk benadeelt. In het bijzonder mogen deze beslissingen regelmatig niet worden gebaseerd op speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig art. 9 lid 1 AVG. Wij wijzen erop dat wij met betrekking tot onze website en de daarmee samenhangende gegevensverwerking geen gebruik maken van zulke besluitvormingsprocessen.

10 Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

De verdere ontwikkeling van het internet en onze aanwezigheid op het internet kan ook ons privacybeleid beïnvloeden. Wij behouden ons het recht voor om deze website-specifieke privacyverklaring in de toekomst soms te wijzigen om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om uitbreidingen of wijzigingen van onze aanwezigheid op het internet weer te geven. Tijdens uw bezoek geldt steeds de huidige versie van deze privacyverklaring die u op elke subpagina onder de link "Gegevensbescherming" kunt openen.

11 Hoe gaan we voor de rest om met klantgegevens?

Naast deze website-specifieke privacyverklaring willen wij u wijzen op onze algemene informatie over de "omgang met persoonsgegevens", die de verwerking van persoonlijke klantgegevens voor de overige gevallen bepaalt en die ook in digitale vorm beschikbaar is onder de volgende link: Klik hier.

Versie: november 2021