Vaak gezocht

  • Werkkleding
  • Beschermende kleding
  • Hygiënekleding
  • Businesskleding
  • Servicekleding
  • Mewa Poetsdoeken
Naar het overzicht

Een breder draagvlak voor PBM’s

8 april 2021
Beroepskleding
MEWA Dynamic Allround ARC

Geen enkele ijshockeyspeler zou vrijwillig zonder hoofd- en lichaamsbescherming het speelveld betreden. Op de werkvloer is het een ander verhaal. Daar dragen werknemers hun persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) vaak niet consequent. Werkgevers en leidinggevenden kunnen actief inzetten op een breder draagvlak voor beschermende kleding binnen het bedrijf.

Werknemers die hun PBM achterwege laten? Vaak is de tijdsdruk, een te laag risicobewustzijn of slecht draagcomfort de schuldige. Ook psychologie speelt een rol: als teamcollega's de PBM’s niet mooi of stijlvol vinden, haalt de anders zo plichtbewuste medewerker er allicht ook zijn neus voor op.

Waarop letten bij uw keuze

Beschermende kleding moet steeds conform de geldende normen gecertificeerd zijn. Maar qua draagcomfort en design zijn er wel vaak grote verschillen. Michael Ballermann, hoofd Veiligheid op het Werk bij Mewa: "Door moderne hightechstoffen te combineren met een ergonomische pasvorm en de kledingstructuur te veranderen zit beschermende kleding tegenwoordig een stuk comfortabeler. Bovendien kan de beschermende uitrusting worden afgestemd op de uitstraling van het bedrijf." De nieuwe generatie PBM’s valt beduidend beter in de smaak bij de werknemers. Voorts is gebleken dat medewerkers beschermende kleding sneller aanvaarden als ze inspraak krijgen in het keuzeproces. Ballermann: "Dan beseffen ze: Het gaat hier om mij!"

Waar PBM’s vereist zijn, moeten ze gedragen worden

Beschermende kleding dragen is verplicht als de risicobeoordeling dat voorschrijft. Maar in de dagelijkse bedrijfsrealiteit is het zo goed als onmogelijk om te na te gaan of iedereen zich aan de voorschriften houdt. Daarom richt gedragsgeoriënteerde veiligheid op het werk zich op motivatie. Ballermann: "Je moet elke werknemer helder uitleggen wat het nut is van PBM’s." Beschermende kleding dragen zou integraal deel moeten uitmaken van de bedrijfsveiligheidscultuur. Leidinggevenden en directieleden kunnen daarbij een geloofwaardige voorbeeldrol spelen, volgens het hoofd Veiligheid op het Werk.


Michael Ballermann

hoofd Veiligheid op het Werk bij Mewa

"Door moderne hightechstoffen te combineren met een ergonomische pasvorm en de kledingstructuur te veranderen zit beschermende kleding tegenwoordig een stuk comfortabeler. Bovendien kan de beschermende uitrusting worden afgestemd op de uitstraling van het bedrijf."


Beeld- en filmmateriaal


Contacten met de pers


VPR Consult bvba

Heidi Smitt Telefoon: +32 3 7779717 heidi.smitt@vprconsult.be

Fountain Business Park Building 5 Cesar van Kerckhovenstraat 110 B – 2880 Bornem


Naar het overzicht