Vaak gezocht

  • Werkkleding
  • Beschermende kleding
  • Hygiënekleding
  • Businesskleding
  • Servicekleding
  • Mewa Poetsdoeken
Naar het overzicht

Duurzaamheid: Mewa zet in op groene logistiek

2 december 2022
Duurzaamheid
Mewa heeft vrachtwagens met waterstoftechnologie in zijn wagenpark opgenomen

Met een holistische aanpak maakt de Duitse textieldienstverlener Mewa zijn logistiek stap voor stap milieuvriendelijker en zuiniger qua gebruik van grondstoffen en andere middelen. Het duurzame distributiebeheer omvat alle aspecten van de toeleveringsketen – van routeplanning en voertuigmix tot herbruikbare verpakkingen.

Duurzaamheid: Mewa zet in op groene logistiek

Met een holistische aanpak maakt de Duitse textieldienstverlener Mewa zijn logistiek stap voor stap milieuvriendelijker en zuiniger qua gebruik van grondstoffen en andere middelen. Het duurzame distributiebeheer omvat alle aspecten van de toeleveringsketen – van routeplanning en voertuigmix tot herbruikbare verpakkingen.

In de CO2-balans van een onderneming spelen logistiek en transport een belangrijke rol. Daarom heeft Mewa zijn duurzaamheidsstrategie uitgebreid tot die domeinen en bundelt het bedrijf alle daaruit voortvloeiende taken voor de textieldienst in de afdeling "Mobiliteitsmanagement & Strategie". Het bedrijf streeft naar volledig klimaatneutrale distributie.

Nieuw leveringsconcept voor grootsteden

Zo heeft Mewa voor grootstedelijke centra een nieuw, klimaatneutraal leveringsconcept uitgewerkt: kleinere, elektrisch aangedreven voertuigen nemen er de "last mile" over. In plaats van rechtstreeks naar de klant te rijden voert een vrachtwagen de huurkleding van bij het wasbedrijf naar een City Hub op een centrale plek in het stadscentrum. Vandaar brengen e-cargobikes en elektrische en bestelwagens de werkkleding emissievrij ter bestemming en dat doen ze op groene stroom. Dit leveringsconcept in twee fasen is in Berlijn en Hamburg al met succes toegepast. Het concept overbrengen naar andere grote Europese steden staat op de planning.

De weg op met groene energie

Voor zover de bestaande infrastructuur het toelaat, worden ook op langere leveringsroutes steeds meer vormen van aandrijving zonder fossiele brandstoffen gebruikt. Zo was de textieldienstverlener het eerste Duitse bedrijf dat vrachtwagens met waterstoftechnologie in zijn vloot van leveringsvoertuigen opnam. Daarvoor werkt Mewa samen met Hyundai: momenteel zijn twee Hyundai XCIENT Fuel Cell vrachtwagens in gebruik in Zwitserse distributiegebieden en in Baden-Württemberg. Nog een derde voertuig – een 4x2 elektrische vrachtwagen op waterstof – zal vanaf 2022 Noord-Duitsland doorkruisen. In januari 2023 zullen meerdere elektrische vrachtwagens op batterijen dieselvrachtwagens van 7,5 ton vervangen. Door de wasbedrijven strategisch te spreiden maakt Mewa de noodzakelijke transportroutes zo kort mogelijk. Kay Simon, hoofd mobiliteitsconcepten bij Mewa: "Op weg naar klimaatneutraliteit staan verschillende middelen ter beschikking. De grootste hefboom is beslist de voertuigkeuze. In ieder Europees land zijn de voorwaarden evenwel anders. Voor alternatieve aandrijving komen wat ons betreft alleen volledig klimaatneutrale oplossingen in aanmerking. Ook de gebruikte waterstof moet met andere woorden honderd procent CO2-uitstootvrij geproduceerd zijn."

Van routeplanning tot herbruikbare verpakkingen

Bij de omzetting naar groenere logistiek kijkt de onderneming naar alle factoren en onderdelen in de distributie. De eerste stap is het optimaliseren van het wagenpark, dat momenteel meer dan 700 vrachtwagens telt, de tweede het beheer van de routes. Een door software ondersteunde, efficiënte routeplanning en regelmatige bijscholing in brandstofbesparende rijtechnieken voor de chauffeurs maken een optimaal energiegebruik mogelijk. Voor transport en opslag van textiel gebruikt Mewa herbruikbare materialen zoals waszakken van textiel en herbruikbare containers die lang meegaan. Kay Simon: "Duurzaam distributiemanagement vergt een holistische langetermijnvisie op onze klantendiensten. Daarbij gaan we na wat zinvol en doeltreffend is vanuit het oogpunt van klimaatneutraliteit en spaarzaam omspringen met hulpbronnen en houden we rekening met plaatselijke omstandigheden. Onze klanten mogen intussen geen kwaliteitsverlies ervaren wat hun dienstverlening betreft."

Duurzaamheid als business case

"Duurzaamheid is bij Mewa een algemeen bedrijfsprincipe, te beginnen met ons businessmodel van deeltextiel zelf, waarin het concept hergebruik ingebakken zit", legt Simon uit. Toch zal het voorlopig niet mogelijk zijn bij de aanschaf van voertuigen helemaal af te stappen van gangbare dieselvrachtwagens. "Doorslaggevend voor ons zijn de CO2-balans en de totale bedrijfskosten. Daarbij gaan we uit van de eigen verbruikscurves van onze dienst en niet van gegevens uit brochures." In de zoektocht naar duurzame distributieconcepten wil Mewa geen showcase ontwikkelen, maar een veerkrachtige en werkzame business case, benadrukt Kay Simon. "Ons doel is volledig klimaatneutrale distributie tegen dezelfde kosten."


Kay Simon

Hoofd Mobiliteitsconcepten

"Op weg naar klimaatneutraliteit staan verschillende middelen ter beschikking. De grootste hefboom is beslist de voertuigkeuze. In ieder Europees land zijn de voorwaarden evenwel anders. Voor alternatieve aandrijving komen wat ons betreft alleen volledig klimaatneutrale oplossingen in aanmerking. Ook de gebruikte waterstof moet met andere woorden honderd procent CO2-uitstootvrij geproduceerd zijn."


Beeld- en filmmateriaal


Contacten met de pers


VPR Consult bvba

Heidi Smitt Telefoon: +32 3 7779717 heidi.smitt@vprconsult.be

Fountain Business Park Building 5 Cesar van Kerckhovenstraat 110 B – 2880 Bornem


Naar het overzicht