Vaak gezocht

  • Werkkleding
  • Beschermende kleding
  • Hygiënekleding
  • Businesskleding
  • Servicekleding
  • Mewa Poetsdoeken
Naar het overzicht

De eerste vrachtwagen op waterstof in de sector rijdt voor Mewa

26 mei 2021
Innovatie
George Lazar, MEWA Zwitserland, Mark Freymüller, Hyundai HM, Kay Simon, MEWA Wiesbaden, bij de overhan-diging van de Hyundai Xcient Fuel Cell vrachtwagen op waterstof (v.l.n.r.)

Mewa nog maar eens pionier op het vlak van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Als eerste Duitse onderneming behoort Mewa tot de twintig ondernemingen die over heel Europa geselecteerd zijn om een van 's werelds eerste vrachtwagens op waterstof dagelijks te gebruiken. Autobouwer Hyundai heeft onlangs de sleutels van de eerste waterstoftruck "Xcient Fuel Cell" overhandigd. Vanaf eind april 2021 rijdt deze vrachtwagen over Zwitserse wegen om uitstootvrij te leveren aan de klanten van Mewa.

Toekomst op vier wielen

Uitstootvrije mobiliteit in gesloten kringloop

Waterstof geldt momenteel wereldwijd als zowat de belangrijkste energiebron van de toekomst. In Zwitserland is een innovatief waterstofprogramma nu reeds werkelijkheid. "Waterstof inzetten om vrachtwagens aan te drijven is voor ons een wereldprimeur, want Mewa is tot nog toe de enige Duitse onderneming die met dit project meedoet", aldus Kay Simon, die in de Mewa-centrale in Wiesbaden de mobiliteitsconcepten en distributiestrategie onder zijn hoede heeft. "We zijn er dan ook heel fier op dat we tot de waterstofpioniers behoren", vult hij aan.

Uit de uitlaat komt waterdamp in plaats van CO2

Het gebruik van het groene, CO2-neutrale waterstof maakt dit project uniek. Voor de productie ervan wordt CO2-neutrale stroom uit waterkrachtcentrales gebruikt en de uitstoot van de vrachtwagen bestaat dan ook uitsluitend uit zuivere waterdamp. Deze duurzame kringloop past uitstekend bij de nieuwe distributiestrategieën van Mewa. "De dagelijks leveringen aan onze klanten houden momenteel onvermijdelijk CO2-uitstoot in", legt Kay Simon uit. "Deze CO2-uitstoot van ons wagenpark zouden we blijvend willen verkleinen. Mewa rekent daarbij niet op overgangstechnologieën die minder CO2 uitstoten maar gaat radicaal voor CO2-vrije technologieën van de toekomst, zoals waterstof."

Het herbruikbaarheidsprincipe gaat in Zwitserland hand in hand met duurzame distributie

Mewa engageert zich als Europese verstrekker van textieldiensten al 113 jaar voor hergebruik en dus voor een strategie van duurzame handel en respectvolle omgang met de natuur. Een vrachtwagen op waterstof die herbruikbare poetsdoeken en werkkledij ophaalt en levert, past dan ook perfect in het wagenpark. Ook George Lazar, directeur van Mewa in Zwitserland, is blij met het proefproject: "We zijn een flinke stap dichter gekomen bij volkomen CO2-neutrale levering aan onze Zwitserse klanten in de toekomst. Onze diensten worden dankzij dit proefproject nog duurzamer en milieuvriendelijker."

Vrachtwagens op waterstof worden klimaatneutraal

Hyundai is de eerste autobouwer die een vrachtwagen in serie aanbiedt die op waterstof rijdt. De opslagcapaciteit van de zeven waterstoftanks samen levert een actieradius van meer dan 400 km op. Dankzij de CO2- en uitstootvrije technologie van voertuigen op waterstof komt Mewa een belangrijke stap dichter bij het doel van een milieuvriendelijk wagenpark. "Per vrachtwagen komt zo'n 65 ton CO2 per jaar niet in de atmosfeer terecht. Deze truck staat centraal in een buitengewone kringloop en vormt daardoor een belangrijke sleutel naar uitstootvrij transport", aldus Mark Freymüller, CEO van Hyundai Hydrogen Mobility. Vanaf mei moet u dus de ogen open houden, zodat u de revolutionaire vrachtwagen van Mewa op straat niet mist.


Kay Simon

Hoofd Mobiliteitsconcepten

"Deze CO2-uitstoot van ons wagenpark zouden we blijvend willen verkleinen. MEWA rekent daarbij niet op overgangstechnologieën die minder CO2 uitstoten maar gaat radicaal voor CO2-vrije technologieën van de toekomst, zoals waterstof."


Beeld- en filmmateriaal


Contacten met de pers


VPR Consult bvba

Heidi Smitt Telefoon: +32 3 7779717 heidi.smitt@vprconsult.be

Fountain Business Park Building 5 Cesar van Kerckhovenstraat 110 B – 2880 Bornem


Naar het overzicht