Gebruik van Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Bij optimaal gebruik van deze website stemt u toe met de inzet hiervan. Verdere details vindt u hier.

Nieuw WFK-zegel voor hygiënisch onberispelijke werkkleding

In de voedingssector is hygiëne een absolute must, ook voor werkkleding. Maar hoe kan een producent van levensmiddelen er zeker van zijn dat zijn medewerkers altijd hygiënisch onberispelijke werkkleding dragen? Het antwoord is makkelijk: door samen te werken met een professioneel textieldienstverlener als MEWA die aan de Europese geldende normen voldoet. Recent kwam daar ook het Wfk-zegel bij dat beantwoordt aan de vereisten van IFS Food (International Featured Standard Food). In België kreeg MEWA in 2016 bovendien reeds het Care4Quality-certificaat toegekend.Hygiëne van a tot z


De wettelijke voorschriften voor werkkleding in de voedingssector zijn complex. Volgens de bepalingen van IFS moet gewaarborgd zijn dat de kleding hygiënisch zuiver is en geen enkel contaminatiegevaar oplevert voor de geproduceerde levensmiddelen.


MEWA garandeert met zijn full-service textielmanagement een van a tot z gedocumenteerde verwerking van hygiënekleding, conform alle relevante normen. Dat betekent een desinfecterend wasprocedé in professionele wasinstallaties en nabehandeling van het wasgoed, maar ook de validering, controle en documentering van alle processen, van het wassen tot en met het toeleveren in de kledinglocker.


“We werken volgens het RABC-systeem,” aldus Danny Vermeir, bij MEWA Servibel verantwoordelijk voor milieu- en procestechnologie. “Dat is een speciaal op het wassen van beroepskleding afgestemd hygiënemanagement- en controlesysteem voor de microbiologische kwaliteit van het gewassen textiel.” Hij gaat verder: “Dat MEWA volgens het RABC-systeem werkt, wordt bevestigd door ons Care4Quality-certificaat. Dit kregen we toegekend na een grondige audit door het onafhankelijke cerificeringsbureau BQA. Het is een bevestiging dat we in onze onderneming geen enkele toegeving doen als het om hygiënische kwaliteit gaat.”Hygiëne over de grenzen


Bij MEWA werd de omzetting van de RABC-norm EN 14065 “In wasserijen behandeld textiel – Controlesysteem biocontaminatie’ onlangs bevestigd door het nieuwe Wfk-zegel voor textielhygiëne. Het zegel geeft voedingsproducenten de zekerheid dat door de textieldienstverlener hygiënisch en conform IFS-voorwaarden gewassen wordt.


Was zo’n zegel nog wel nodig, naast alle reeds bestaande normen en certificeringen? Danny Vermeir: “Aangezien EN 14065 geen microbiologische grenswaarden omvat, zegt die normering niet echt iets over de hygiënestandaard van de wasserij zelf. Het Wfk-zegel doet dat als enige certificeringssysteem wel.”


Het Wfk-zegel is internationaal geldig. Voedingsproducenten die ook actief zijn over de landsgrenzen kunnen er dan ook zeker van zijn: met MEWA hebben ze de juiste partner gevonden voor het textielmanagement - ophalen, wassen, herstellen en vervangen wanneer nodig, en tijdig weer aanleveren - van hun hygiënekleding.Voor extra informatie, ga naar

www.mewa.be/is-stijlvol

UW CONTACTPERSOON

Betty De Boeck

VPR Consult bvba

Jagersdreef 2

9100 Sint-Niklaas