Gebruik van Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Bij optimaal gebruik van deze website stemt u toe met de inzet hiervan. Verdere details vindt u hier.

Bescherming tegen vlambogen bij kortsluiting

Veiligheidskleding heeft de reputatie ongemakkelijk te zitten en lelijk te zijn. Met haar collecties die beveiligen tegen vlambogen, bewijst MEWA het tegendeel.

Vlambogen bij kortsluiting behoren tot de grootste gevaren voor elektriciens. Ze mogen dan wel zeldzaam zijn, maar ze leveren wel brandgevaar op. Extreme temperaturen en schokgolven kunnen tot levensgevaarlijke kwetsuren en zware brandwonden leiden. De beste preventie is het uitschakelen van de stroom, maar zo makkelijk is het uiteraard niet. Vaak moet immers gewerkt worden aan een actieve stroomkring. In dat geval is de richtlijn: veiligheidskleding aantrekken.Twee collecties

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een risicobeoordeling van de werkplek uit te voeren. Wanneer vlambogen tot de risico’s behoren, moet de werkgever persoonlijke veiligheidsuitrustingen ter beschikking stellen. Hij is immers verantwoordelijk voor de hele werkplek én in geval van een werkongeval. Daarom moet hij voorzien in veiligheidskleding die specifiek getest werd op de efficiëntie ervan bij vlambogen. Dit type veiligheidskleding moet beantwoorden aan de bepalingen van de normen DIN IEC 61482-1-1 en DIN EN 61482-1-2.Textieldienstverlener MEWA biedt twee volgens de geldende normen gecertificeerde collecties aan. Bij MEWA Ideal Protect en MEWA Twinstar Protect worden arbeidsveiligheid en draagcomfort gecombineerd. De gebruikte stoffen zijn lichter en zachter dan de stoffen van vergelijkbare veiligheidskleding. Wie kiest voor veiligheidskleding van MEWA, geniet bovendien van een full-service. De kleding wordt opgehaald, gewassen en onderhouden, om schoon en normconform opnieuw aangeleverd te worden. Na elke wasbeurt wordt vakkundig getest of de kleding nog voldoet aan de norm volgens dewelke ze werd gecertificeerd. Is dat niet het geval, wordt ze hersteld of vervangen.


Daarnaast biedt MEWA ook draagtests aan. De elektriciens in een onderneming kunnen de veiligheidskleding gedurende meerdere weken proefdragen en uittesten of ze beantwoordt aan hun specifieke vereisten. Een extra motivatie voor de medewerker: de kleding die hij positief beoordeelt, zal hij later ook graag dragen.Lees meer over veiligheidskleding van MEWA:


www.mewa.be/producten/beroepskleding/beschermende-kleding/

UW CONTACTPERSOON

Betty De Boeck

VPR Consult bvba

Jagersdreef 2

9100 Sint-Niklaas