Gebruik van Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Bij optimaal gebruik van deze website stemt u toe met de inzet hiervan. Verdere details vindt u hier.

 |

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Met een ambitie die duurzaam doorwerkt

Betrokkenheid is een erezaak – Maatschappelijke verantwoording bij MEWA

MEWA draagt als internationaal gevestigd bedrijf ook een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Meer dan 1,1 miljoen mensen dragen beroepskleding van MEWA en ongeveer 2,7 miljoen gebruikers werken dagelijks met onze poetsdoeken. Daarom is het vanzelfsprekend, dat wij alleen producten van hoge kwaliteit ter beschikking stellen, die vrij zijn van voor de gezondheid twijfelachtige stoffen.

Elke MEWA-vestiging is tegelijkertijd ook onderdeel van de desbetreffende plaatselijke gemeenschap, die bestaat uit buren, werknemers en hun gezinnen. Door regionale betrokkenheid maken we ook daar aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid waar.

MEWA handelt niet alleen zelf verantwoordelijk, maar verwacht dat ook van alle zakelijke partners en leveranciers. Om er zeker van te zijn dat ook bij hen wordt voldaan aan de maatschappelijke normen, heeft MEWA een gedragscode geïntroduceerd, die alle leveranciers dienen te ondertekenen. Op basis hiervan voert MEWA regelmatig sociale audits uit.

Maatschappelijke betrokkenheid bij MEWA Regionaal toegepast

MEWA is in heel Europa op vele locaties te vinden. Maar onze interesse eindigt niet bij alleen de MEWA-bedrijven zelf, maar geldt even goed voor de regio waarin onze ondernemingen zijn gevestigd. Het is voor MEWA erg belangrijk om in de regio mee te doen aan tal van sociale en culturele projecten.

Ook de goede relatie met de lokale bewoners, met naburige bedrijven en de gezinnen van de werknemers is voor MEWA belangrijk. Dit komt tot uiting in een breed gespreide betrokkenheid van de afzonderlijke MEWA-bedrijven bij lokale sportverenigingen, maatschappelijke initiatieven, stadsfestivals en scholen.

In november 2011 bijvoorbeeld, bezegelden de MEWA Textil-Service AG & Co. Jena OHG en de openbare staatsschool van Lobdeburg een regionaal opleidingsinitiatief. Na de eerste gezamenlijke projecten in 2004 heeft er zich in de loop der tijd een duurzame en succesvolle samenwerking ontwikkeld

De leveringsketen van MEWA Optimale arbeidsomstandigheden

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is iets wat MEWA niet alleen op zichzelf betrekt. Ook onze leveranciers en zakelijke partners binnen en buiten Europa moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Per slot van rekening moeten niet alleen onze eigen medewerkers onder redelijke voorwaarden werken, maar ook alle medewerkers in de fabrieken van de leveranciers. Zo hebben we in het jaar 2010 als een van de eerste Duitse bedrijven in de textielservicebranche een gedragscode (Code of conduct) ingevoerd voor onze leveranciers.

Om de productkwaliteit te garanderen voert MEWA sinds 1994 leveranciersaudits uit. Maar niet alleen de producten van onze leveranciers moeten perfect zijn, maar ook de arbeidsomstandigheden van de werknemers. Zo controleert MEWA sinds 2010 de naleving van de gedragscode door sociale audits.

De MEWA-gedragscode Adequate arbeidsomstandigheden

Als internationaal opererend bedrijf werkt MEWA samen met verschillende leveranciers binnen en buiten Europa. Voor MEWA is het zeer belangrijk dat niet alleen haar eigen werknemers onder passende voorwaarden werken, maar dat ook in de fabrieken van leveranciers de minimumnormen worden nageleefd. Zo hebben we in 2010 als een van de eerste Duitse bedrijven in de textielservicebranche een gedragscode (Code of conduct) ingevoerd voor onze leveranciers. Door ondertekening van de Code of Conduct bevestigen de zakenpartners dat deze gedragscode wordt gerespecteerd in hun eigen bedrijf en eveneens wordt nageleefd door de onderaannemers, die zijn betrokken bij de productieprocessen gerelateerd aan MEWA-artikelen. De naleving van deze voorwaarden kan op elk moment worden gecontroleerd door middel van onaangekondigde inspecties.