Gebruik van Cookies

Om onze dienstverlening te optimaliseren voor u, maken we gebruik van cookies en diverse webanalyse-services. U kunt cookies via uw browser-instellingen uitschakelen, en bezwaar maken tegen het gebruik van webanalyse- services in ons privacyverklaring. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en webanalyse-services, klikt u op hier.

MEWA Duurzaamheid

We nemen verantwoordelijkheid

Langetermijndenken, bewust handelen - MEWA duurzaamheid

 • Rendabiliteit

  Verantwoordelijk en bedachtzaam economisch handelen, om de stabiliteit van de onderneming te waarborgen en een gezonde groei mogelijk te maken.

 • Milieu

  Het ontzien van milieu en hulpbronnen alsmede investeringen in milieutechniek en de continue verdere ontwikkeling ervan.

 • Werknemers

  Eerlijke en veilige werkomstandigheden voor alle werknemers.

 • Klanten en maatschappij

  Verantwoordelijke omgang door een intern kwaliteitsmanagementsysteem, een gedragscode voor zakenpartners en leveranciers alsmede sociale betrokkenheid bij sociale projecten en bij verenigingen.

Het onderwerp duurzaamheid wordt sinds meer dan 30 jaar op zakelijk en managementniveau steeds belangrijker. Ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de ondernemer ten opzichte van de maatschappij wordt de term Corporate Social Responsibility (CSR)( Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)) steeds belangrijker. Deze vrijwillige bijdrage van bedrijven omvat in het algemeen ecologische, economische en sociale aspecten.Al in de jaren '80 waren de eigenaren van de MEWA Groep al zo alert om precies dit soort maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich te nemen en te verankeren in de fundamentele kernwaarden van het bedrijf. Omdat alleen diegene verantwoordelijk kan handelen die zich bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheid. Deze kernwaarden staan vandaag de dag nog voor de identiteit van het bedrijf MEWA en worden als voorheen door alle leidinggevenden en medewerkers dagelijks nagekomen. Op die manier is MEWA uitgegroeid tot een duurzaam, gezond en verantwoord bedrijf.


Onze verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijkheid voor het milieu

  Bescherming van het milieu en behoud van natuurlijke hulpbronnen hebben bij MEWA een hoge prioriteit. Ons doel: op het gebied van milieubescherming beter zijn dan door de wet wordt geëist.

 • Verantwoordelijkheid voor onze medewerkers

  Voor MEWA is het vanzelfsprekend om de toewijding van al onze medewerkers te erkennen, omdat ze de basis zijn voor ons succes.

 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Verantwoordelijke omgang door een intern kwaliteitsmanagementsysteem, een gedragscode voor zakenpartners en leveranciers alsmede sociale betrokkenheid bij sociale projecten en bij verenigingen.

 • Economische verantwoordelijkheid

  Onze economische ontwikkeling is gericht op stabiliteit en een voortdurende, gezonde groei. Het doel: toekomstgerichte investeringen.