Vaak gezocht

  • Werkkleding
  • Beschermende kleding
  • Hygiënekleding
  • Businesskleding
  • Servicekleding
  • Mewa Poetsdoeken

Privacybeleid social media

1 Hoe gaan we om met persoonsgegevens?

We vinden de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons in verband met onze kanalen op social media met inachtneming van de toepasselijke privacyrechtelijke voorschriften verwerkt. Wij vallen met name onder de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz of BDSG), voor zover wij persoonsgegevens verwerken.

Wij willen het vertrouwen van de gebruikers in ons aanbod versterken en daarom de omgang met persoonsgegevens verduidelijken en u afzonderlijk informeren over de verwerking van uw gegevens en over uw rechten. U verneemt in dit specifieke privacybeleid voor social media welke persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze kanalen op social media worden verzameld en hoe wij met deze gegevens en informatie omgaan.

2 Wie is voor de gegevensverwerking verantwoordelijk en met wie kunt u contact opnemen?

Wij zijn blij dat u onze social media-pagina's van MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG (John-F.-Kennedy-Straße 4, 65189 Wiesbaden, telefooncentrale: +49 611 7601-0, fax: +49 611 7601-361, e-mail: info@mewa.de) bezoekt. MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG (hierna Mewa of wij) maakt deel uit van de van de Mewa-ondernemingsgroep met vestigingen in Duitsland en andere Europese landen.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via de volgende contactgegevens:

MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG Functionaris voor gegevensbescherming John-F.-Kennedy-Straße 4 65189 Wiesbaden E-mail: datenschutzbeauftragter@mewa.de

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de social media-platformen zijn voornamelijk de respectievelijk hieronder vermelde platformaanbieders verantwoordelijk.

Als er gegevens worden verzameld op onze social media-kanalen die zowel de betreffende platformaanbieder als wij verwerken en gebruiken voor gezamenlijke doeleinden (bijv. in het kader van analyse of reclame), dan hebben de aanbieder en wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vaak kan deze functie niet door ons worden gedeactiveerd. U kunt uw verzoeken daarom zowel aan de betreffende aanbieder als aan ons richten.

Wij hebben verschillende kanalen op zogenaamde social media-platformen. Wij hosten de kanalen bij de volgende aanbieders:

a. facebook

(Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland) Mewa Textilsharing: https://www.facebook.com/MEWADienstleistung/ Carrière bij Mewa: https://www.facebook.com/mewakarriere/ Mewa Textilsharing IT: https://www.facebook.com/MEWAItalia/ Mewa Textilsharing Benelux: https://www.facebook.com/MEWABENELUX/ Mewa textilini sharing CZ: https://www.facebook.com/mewacz/ Wij hebben met Meta een contract inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid gesloten volgens artikel 26 AVG (hier beschikbaar: https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)

b. Instagram

(Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland) Mewa-pagina: https://www.instagram.com/mewatextilsharing/

c. LinkedIn

(binnen de EU, de EER en Zwitserland: LinkedIn Ireland Unlimited Company, 2, Dublin, IE; buiten de EU, de EER en Zwitserland: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA) Mewa-pagina: https://de.linkedin.com/company/mewa-textil-management Wij hebben met LinkedIn een contract inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid gesloten volgens artikel 26 AVG (hier beschikbaar: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum)

d. Xing

(New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland) Mewa-pagina: https://www.xing.com/pages/mewa

e. Kununu

(New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland) Mewa-pagina: https://www.kununu.com/de/mewa-textil-service-management

f. YouTube

(Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) Mewa-kanaal op YouTube: https://www.youtube.com/@Mewa1908

g. X (Twitter)

(buiten de VS: Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland; binnen de VS: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

Mewa-kanaal AT: https://x.com/MEWA_AT Mewa-kanaal BE: https://x.com/MEWA_BE Mewa-kanaal CH: https://x.com/MEWA_CH Mewa-kanaal CZ: https://x.com/Mewa_CZ Mewa-kanaal DE: https://x.com/MEWA_DE Mewa-kanaal EN: https://x.com/MEWA_EN Mewa-kanaal ES: https://x.com/Mewa_ES Mewa-kanaal FR: https://x.com/MEWA_FR Mewa-kanaal HU: https://x.com/MEWA_HU Mewa-kanaal IT: https://x.com/MEWA_IT Mewa-kanaal NL: https://x.com/MEWA_NL Mewa-kanaal PL: https://x.com/MEWA_PL Mewa-kanaal PT: https://x.com/MEWA_PT Mewa-kanaal SK: https://x.com/Mewa_SK

3 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

4 Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens? Op welke wettelijke grondslag vindt dit plaats?

Hieronder beschrijven wij de doeleinden waarvoor en de wettelijke grondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken.

De verwerking van uw gegevens door de aanbieders van social media-platformen kan eventueel gebaseerd zijn op afwijkende wettelijke grondslagen. Mewa heeft geen invloed op de gegevensverwerkingsprocedures van de platformaanbieders en we weten niet in detail hoe de social media-platformen de gegevens van uw bezoek aan onze social media-pagina's en van de interactie met onze posts voor hun eigen doeleinden gebruiken, hoe lang deze gegevens worden opgeslagen en of gegevens worden doorgegeven aan derden. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de aanbieders van de platformen. De gegevensverwerking kan verschillen afhankelijk van het feit of u geregistreerd en ingelogd bent op het sociale netwerk of de site bezoekt als een niet-geregistreerde en/of niet-ingelogde gebruiker. Wanneer u een post of de social media-pagina opent, wordt het IP-adres dat aan uw eindapparaat is toegewezen, doorgegeven aan de aanbieder van het social media-platform. Als u momenteel als gebruiker bent aangemeld, kan via een cookie op uw eindapparaat uw navigatiegedrag op internet worden gevolgd. Met behulp van buttons die in webpagina’s zijn geïntegreerd, kunnen de platformen ook uw bezoeken aan deze webpagina’s registreren en indien nodig aan uw betreffende profiel toewijzen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de inhoud of reclame aan te passen aan uw interesses. Als u dit wilt vermijden, moet u zich afmelden of moet u de functie "Aangemeld blijven" uitschakelen, de op uw eindapparaat bewaarde cookies verwijderen en uw browser opnieuw opstarten.

Welke gegevens de aanbieders van social media-platformen ontvangen en hoe deze worden gebruikt, wordt door de aanbieders beschreven in hun privacybeleid. Hier vindt u eveneens informatie over contactmogelijkheden en welke instellingen mogelijk zijn voor advertenties. Overzicht:

a. Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy/ b. Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/ c. LinkedIn: https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy d. Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung e. Kununu: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung f. YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl g. X (Twitter): https://twitter.com/nl/privacy

4.1 Informatief gebruik van onze social media-kanalen

U kunt onze kanalen bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Als u onze kanalen alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, dus als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie over uw persoon verstrekt, verwerken wij geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die de betreffende aanbieder aan ons doorgeeft. Wanneer u onze kanalen bezoekt, registreren de aanbieders van de social media-platformen onder andere uw IP-adres en andere informatie die in het kader van cookies op uw eindapparaat wordt verzameld. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerder van de pagina, statistische informatie te bezorgen over de interactie met ons (zie deel 4.2).

4.2 Analyse en tracking

Om het gebruik van hun social media-platformen en ons kanaal te analyseren en te volgen, maken de aanbieders gebruik van cookies die een evaluatie van uw surfgedrag mogelijk maken. Daardoor kunnen de kwaliteit van het platform en het kanaal en de inhoud ervan worden verbeterd. Wij komen te weten hoe ons kanaal wordt gebruikt en kunnen zo ons aanbod voortdurend optimaliseren, maar wij hebben geen toegang tot de achterliggende persoonsgegevens. Wij kunnen de statistieken die ons door de aanbieders van de platformen ter beschikking worden gesteld slechts in beperkte mate beïnvloeden en kunnen deze ook niet uitschakelen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) AVG, die u bij de registratie of in het kader van de Cookie Consent Manager van het betreffende social media-platform aan de aanbieder hebt verstrekt.

4.3 Actief gebruik van de kanalen

Wij als beheerder van de betreffende social media-pagina verwerken ook gegevens van uw actieve gebruik van de pagina. Naast de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, verwerken wij ook andere gegevens van u die wij bijvoorbeeld nodig hebben om uw aanvraag te verwerken of om op eigen initiatief met u te communiceren. In deze context gebruiken wij ook de Social Media Management Tool "SocialHub" (zie deel 4.4).

U kunt op het platform van de aanbieder en op ons kanaal door ons aangemaakte posts, foto's, video's, enz. van opmerkingen voorzien, delen of op een andere manier reageren (liken, aanbevelen, beoordelen, enz.). Mogelijk delen wij uw inhoud op ons kanaal als dit een functie van het platform is en communiceren wij met u via het platform. Indien dit nodig mocht zijn, behouden wij ons het recht voor om inhoud te verwijderen.

Bovendien kunt u ons via de platformen vragen toesturen. Afhankelijk van het vereiste antwoord, kunnen wij u ook doorverwijzen naar andere veilige communicatiekanalen die vertrouwelijkheid garanderen. U hebt altijd de mogelijkheid om ons vertrouwelijke vragen te sturen naar ons adres dat in het impressum of in dit privacybeleid staat vermeld.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons legitieme belang bij het verstrekken van een interactie- en informatieaanbod, de analyse en optimalisatie daarvan en de interactie met u volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG of om een contract met u te sluiten volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder b) AVG.

4.4 Social Media Management via "SocialHub"

Voor een centraal en efficiënt management van onze social media-kanalen op Facebook, Instagram en LinkedIn maken wij gebruik van de software "SocialHub" van maloon GmbH (Schütterlettenweg 4, 85053 Ingolstadt). Met deze software beheren en beantwoorden we binnenkomende vragen en interacties met onze social media-kanalen. De persoonsgegevens die u publiceert op onze social media-pagina's of die zijn opgenomen in persoonlijke vragen aan ons, in het bijzonder gebruikersnaam en communicatie-inhoud, worden via interfaces van de social media-platformen doorgestuurd naar een server van SocialHub en daar opgeslagen voor de tijd van de verwerking. De persoonsgegevens worden regelmatig binnen 90 dagen in SocialHub verwijderd, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat of toestemming is gegeven voor verdere verwerking. De dienstverlener verwerkt deze gegevens alleen volgens onze instructies als verwerker in opdracht. In een overeenkomstige verwerkingsovereenkomst volgens artikel 28 AVG heeft de dienstverlener zich er ook toe verplicht om de gegevens alleen binnen de EU of de EER te verwerken. De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met de software "SocialHub" is ons legitieme belang bij een centraal en efficiënt management van onze social media-kanalen (artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG).

4.5 Meta "Engagement Custom Audiences"

Wij maken gebruik van de remarketing-functie "Engagement Custom Audiences" van Meta Platform Ireland Ltd., Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland ("Meta").

Wanneer u onze social media-kanalen bezoekt op de door Meta ter beschikking gestelde platformen of op een andere manier interactie hebt met onze inhoud op de Meta-platformen, slaat Meta informatie hierover op en wijst deze toe aan uw betreffende gebruikersaccount. Wij gebruiken de geaggregeerde informatie voor remarketing-doeleinden, zodat u op interesses gebaseerde reclameadvertenties te zien krijgt wanneer u het Facebook-platform of andere websites bezoekt die eveneens gebruikmaken van dit proces, of wanneer u andere producten van het bedrijf Meta gebruikt. Wij krijgen hierbij geen toegang tot de achterliggende persoonsgegevens. We willen met behulp van Custom Audiences ervoor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met uw potentiële interesses. Dit dient ook om ervoor te zorgen dat u geen reclame-inhoud te zien krijgt die al eerder aan u is getoond. Wij weten niet in detail of en in welke mate Meta deze gegevens ook voor eigen doeleinden gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) AVG, die u bij de registratie of in het kader van de Cookie Consent Manager van het betreffende Meta-platform aan de aanbieder hebt verstrekt.

4.6 LinkedIn "Matched Audiences"

Wij maken gebruik van de remarketing-functie "Matched Audiences" van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland ("LinkedIn").

Wanneer u ons LinkedIn-kanaal bezoekt of op een andere manier interactie hebt met onze inhoud op het LinkedIn-platform, slaat LinkedIn informatie hierover op en wijst deze toe aan uw betreffende gebruikersaccount. Wij gebruiken de geaggregeerde informatie voor remarketing-doeleinden in de LinkedIn Campagne Manager zodat u op interesses gebaseerde reclameadvertenties te zien krijgt wanneer u het LinkedIn-platform of eventueel pagina's van externe partners van LinkedIn bezoekt. Wij krijgen hierbij geen toegang tot de achterliggende persoonsgegevens. Wij willen met behulp van Matched Audiences ervoor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met uw potentiële interesses. Wij weten niet in detail of en in welke mate LinkedIn deze gegevens ook voor eigen doeleinden gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) AVG, die u bij de registratie of in het kader van de Cookie Consent Manager van het LinkedIn-platform aan de aanbieder hebt verstrekt.

4.7 LinkedIn "Sales Navigator"

Wij maken gebruik van de dienst "Sales Navigator" van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland ("LinkedIn") om onze contacten en leads aan te spreken, te beheren en uit te breiden.

Wij gebruiken de tool om voor ons en onze producten en dienstverleningen geschikte contactpersonen te vinden en om direct contact met hen op te nemen via de geïntegreerde berichtenfunctie op LinkedIn om onze producten en dienstverleningen te presenteren. Wij gebruiken hiervoor alleen persoonsgegevens die beschikbaar zijn op het LinkedIn-platform.

De gegevensverwerking vindt plaats in het kader van de gebruiksovereenkomst die u met LinkedIn hebt gesloten en op basis van ons legitieme belang bij het aanknopen en onderhouden van zakelijke contacten volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG. Daarnaast gebruikt LinkedIn de gegevens op het platform ook voor eigen doeleinden. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van de aanbieder.

4.8 Verdere gegevensverwerking in specifieke gevallen

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook in specifieke gevallen om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Hieronder vallen in het bijzonder bewaartermijnen op grond van de commerciële, handels- of belastingwetgeving. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarbij volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder c) AVG in verband met de commerciële, handels- of belastingwetgeving, voor zover wij verplicht zijn om uw gegevens te registreren en op te slaan. Daarnaast kan het in specifieke gevallen noodzakelijk zijn om uw gegevens te verwerken om onze rechten te doen gelden en onze wettelijke aanspraken af te dwingen of voor zover dit noodzakelijk is om strafbare feiten te voorkomen of te vervolgen. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden om onze legitieme belangen te beschermen volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG.

5 Wie ontvangt uw gegevens en worden deze naar een derde land of naar een internationale organisatie verzonden?

In eerste instantie nemen in principe alleen onze medewerkers die met technische of redactionele taken van de social media-kanalen zijn belast kennis van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit wettelijk is toegestaan of voorgeschreven of als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Daarnaast maken wij in het kader van de hierboven beschreven gegevensverwerking gebruik van IT-dienstverleners, bijv. in het kader van SocialHub of voor de ondersteuning van de social media-kanalen of individuele functionaliteiten en voor analyse. Voor zover dienstverleners uw persoonsgegevens als verwerkers in opdracht ontvangen, zijn zij bij de omgang met uw persoonsgegevens aan onze strenge instructies gebonden.

Wij geven uw gegevens niet door aan landen buiten de EU/EER of aan internationale organisaties. De gegevens die op u betrekking hebben, kunnen echter door de platformaanbieders eventueel worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie, met name de VS. Een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU kan daar niet altijd worden gegarandeerd.

6 Welke rechten hebt u als betrokkene en met wie kunt u contact opnemen?

Voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene, namelijk

• recht op inzage (artikel 15 AVG), • recht op rectificatie (artikel 16 AVG), • recht op verwijdering (artikel 17 AVG), • recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG), • recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG), • recht op bezwaar (artikel 21 AVG), • recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 AVG), • recht om een eventueel verstrekte toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde zonder terugwerkende kracht in te trekken (artikel 7, lid 3 AVG),

kunt u zowel contact opnemen met ons als met de aanbieder van het social media-platform. Voor zover een partij niet verantwoordelijk is voor de beantwoording of de informatie van de andere partij moet verkrijgen, zal Mewa of de aanbieder uw verzoek doorsturen.

Neem voor vragen over profilering en de verwerking van uw gegevens bij het gebruik van het social media-platform direct contact op met de aanbieder van het social media-platform. De betreffende contactgegevens zijn te vinden in de links die hierboven onder punt 4 voor de afzonderlijke aanbieders zijn vermeld.

Als u vragen hebt over uw interactie met Mewa en onze social media-pagina's in het algemeen, kunt u contact met ons opnemen via het volgende adres: socialmedia@mewa.de.

Met betrekking tot uw rechten als betrokkene en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via datenschutzbeauftragter@mewa.de. De voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Hessische functionaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.

7 Worden uw gegevens in het kader van geautomatiseerde besluitvorming/profilering gebruikt?

U hebt in principe het recht niet in te stemmen met een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – gebaseerde beslissing, die juridische gevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze aanzienlijk negatief beïnvloedt. Met name mogen deze beslissingen normaal gesproken niet op bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens artikel 9, lid 1 AVG zijn gebaseerd. Wij wijzen erop dat wij in verband met onze kanalen op de sociale netwerken en de bijbehorende gegevensverwerking geen van deze besluitvormingsprocessen toepassen.

8 Kan dit privacybeleid gewijzigd worden?

De verdere ontwikkeling van het internet en onze social media-kanalen kan gevolgen hebben voor ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om dit specifieke privacybeleid voor social media in de toekomst af en toe te wijzigen, zodat deze aan de huidige wettelijke eisen voldoet, of om uitbreidingen of wijzigingen van onze social media-kanalen door te voeren. Voor uw bezoek aan de social media-kanalen is de respectievelijk actuele versie van dit privacybeleid van toepassing, die u via de desbetreffende link op onze social media-kanalen kunt openen.

9 Hoe gaan wij voor het overige om met persoonsgegevens?

Naast dit specifieke privacybeleid voor social media verwijzen wij ook naar het privacybeleid voor onze website, die informatie bevat over de verwerking van persoonsgegevens op onze website en toegankelijk is via de volgende link: Klik hier .. Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens van klanten vindt u in onze sectie "Privacybeleid over persoonsgegevens en enquêtes", die beschikbaar is via de volgende link: Klik hier ..

Versie: september 2023