Gebruik van Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Bij optimaal gebruik van deze website stemt u toe met de inzet hiervan. Verdere details vindt u hier.

Detail__MG_9638.JPG

Economische verantwoordelijkheid

Hoogkwalitatieve, waardegeoriënteerde groei staat op de voorgrond

Gezonde groei - economische verantwoordelijkheid bij MEWA

De economische ontwikkeling van de MEWA Groep is gericht op stabiliteit en een stabiele, gezonde groei. Als gevolg van een zeer laag schuldenniveau wordt MEWA door verschillende entiteiten in de beste ratingklasse geplaatst en wordt haar een uitstekende kredietwaardigheid toegekend.. Het management zet niet in op doelstellingen met kortetermijnrendement, maar juist op toekomstgerichte investeringen. Kenmerkend voor het familiebedrijf MEWA.is dat winsten niet worden uitgegeven, maar geherinvesteerd worden in het bedrijf om het verder uit te bouwen. Zo werd er in 2018 bijvoorbeeld 63 miljoen euro geïnvesteerd in vaste activa, met inbegrip van milieutechnologie.

Groei medewerkeraantal

De groei van het medewerkeraantal weerspiegelt de stabiliteit van een gezond bedrijf. Bij MEWA is het totale aantal werknemers de afgelopen jaren voortdurend gestegen: Na 4.900 (2015) en 5.200 (2017) werken er nu in heel Europa meer dan 5.600 mensen voor MEWA.

Klanten

In het jaar 2015 had MEWA meer dan 174.600 contractuele klanten, in het jaar 2017 waren dat er al 184.600 en in 2018 meer dan 188.000.

Omzetgroei

Ook de positieve omzetgroei geeft aan dat MEWA een gezond en stabiel familiebedrijf is. Met beroeps- en beschermende kleding, machinepoetsdoeken en olie-opvangmatten in het verhuursysteem, evenals met persoonlijke beschermingsmiddelen werd in het jaar 2016 een omzet behaald van 638 miljoen euro. In het jaar 2017 bedroeg de omzet 672 miljoen euro en in 2018 704 miljoen.

AFU-G04-LKW_Panorama-4.tif