Gebruik van Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Bij optimaal gebruik van deze website stemt u toe met de inzet hiervan. Verdere details vindt u hier.

Veiligheidskleding kan levens redden

Wereldwijd riskeren mensen hun gezondheid bij het werk. Volgens schattingen van de International Labour Organisation (ILO) sterven dagelijks 6000 mensen door werkgerelateerde ongevallen of ziektes. Om het thema onder de aandacht te brengen, heeft de ILO de “Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk” in het leven geroepen. Op 28 april 2017 vindt de actiedag al voor de 15de keer plaats.


Wetgeving arbeidsveiligheid – verworven recht

Er bestaan nogal wat risico’s op de werkplek: zuren, hitte, vlammen en vonken, elektrische spanning, statische ladingen en mechanische belastingen. Maar ook psychische stress - als gevolg van tijdsdruk of angst voor het verlies van de job - geldt steeds meer als risicofactor. Gelukkig is er de Welzijnswet, die in België al geruime tijd van kracht is en die tot doel heeft de gezondheid en het welzijn van alle betrokkenen op het werk te garanderen en te verbeteren.Risicobeoordeling

Alle gevaren in een onderneming moeten geanalyseerd en in een risicobeoordeling gedocumenteerd worden. Voor elk geregistreerd risico moeten maatregelen bepaald worden, die het gevaar kunnen beperken of uitschakelen. Die veiligheidsmaatregelen zijn meestal onderverdeeld in drie categorieën:


technisch (bv.beveiliging van machines), organisatorisch (bv. opleiding van de medewerkers) en persoonsgerelateerd (bv. veiligheidskleding).Correct omgaan met veiligheidskleding

Veiligheidskleding beschermt de gezondheid en kan zelfs levens redden. Daartoe moet echter absoluut rekening gehouden worden met volgende aspecten:

  • de veiligheidskleding moet precies afgestemd zijn op de specifieke risico’s van elke werkplek,
  • de medewerkers moeten de nodige informatie krijgen over hun veiligheidskleding/uitrusting én moeten deze correct dragen en gebruiken,
  • veiligheidskleding moet conform de geldende norm vakkundig gewassen en onderhouden worden,
  • elke aanpassing aan de veiligheidskleding moet gebeuren volgens de geldende voorschriften.

Waar advies en ondersteuning vinden?

Aangezien het thema veiligheidskleding zeer complex en veeleisend is, valt het aan te bevelen beroep te doen op de ondersteuning van adviseurs, zoals professionals in arbeidsveiligheid of preventie-experts uit beroepsorganisaties. Bij de keuze en zorg voor de geschikte veiligheidskleding is de hulp van een textieldienstverlener welkom. “Wij bieden advies en draagtests aan,” aldus Silvia Mertens, gediplomeerd ingenieur voor kledingtechnologie en vakadviseur veiligheidskleding bij textieldienstverlener MEWA. “Met onze service - wassen, onderhouden en aanleveren van veiligheidskleding - bieden wij de nodige ondersteuning bij het voldoen van bedrijven aan EU- en DIN-normen. Zo zijn de medewerkers beschermd en wordt de onderneming ontlast.”Lees meer over veiligheidskleding van MEWA:


www.mewa.be/producten/beroepskleding/beschermende-kleding/

UW CONTACTPERSOON

Betty De Boeck

VPR Consult bvba

Jagersdreef 2

9100 Sint-Niklaas