Gebruik van Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Bij optimaal gebruik van deze website stemt u toe met de inzet hiervan. Verdere details vindt u hier.

Criteria voor veiligheidskleding die beschermt tegen chemicaliën

In chemische bedrijven, bij batterijproducenten, in de galvanoindustrie en in laboratoria is veiligheidskleding tegen chemicaliën, een belangrijk thema voor de persoonlijke bescherming van medewerkers. Veiligheidskleding tegen chemicaliën is principieel ingedeeld in categorieën. Achter deze categorieën schuilen echter bijzonder complexe vereisten. Dus, welke veiligheidskleding tegen chemicaliën is de juiste voor elke sector en voor elke toepassing?

Veiligheidskleding tegen chemicaliën: belangrijke criteria

 • Risicoanalyse: het opmaken van een gedetailleerde risicobeoordeling is de basisvereiste 
  om te bepalen welke veiligheidskleding het best geschikt is.
 • Toepassingsomstandigheden: of veiligheidskleding geschikt is moet voor elke werkplek
  apart gecontroleerd worden. Belangrijke criteria zijn het soort chemicaliën, hun 
  concentratie, de omgevingstemperatuur, duur en wijze van inwerking van de 
  chemicaliën, alsook de mechanische belasting.
 • Vakkundig advies en praktijktest: om het risico minimaal te houden, moet direct op de 
  werkplek getest worden, hoe stof en veiligheidskleding reageren op wanneer ze in 
  contact komen met de gebruikte chemische stoffen. 
 • Kwaliteit: om hoge kosten voor vervanging bij slijtage te voorkomen, moet getest 
  worden of de stof ook op lange termijn bestand is tegen inwerking van de gebruikte
  chemicaliën.

Veiligheidskleding tegen chemicaliën: MEWA-collecties

MEWA biedt veiligheidskleding die beschermt tegen chemicaliën in twee collecties die gecertificeerd zijn conform de internationaal geldende normen. MEWA IDEAL® PROTECT SPECIAL is vochtafstotend geïmpregneerd, zodat spatten van zuren en andere chemicaliën niet kunnen indringen. MEWA TWINSTAR® PROTECT SPECIAL wordt overal gedragen waar explosiegevaar door dampen en gevaarlijke stoffen bestaat. Antistatische eigenschappen voorkomen het ontstaan van vonken. Beide collecties zijn gecertificeerd volgens EN 13034, type 6 (bescherming tegen chemicaliën, veiligheidskleding tegen vloeibare chemicaliën) en volgens EN 1149-3 en -5 (veiligheidskleding, elektrostatische antistatische eigenschappen).

Veiligheidskleding tegen chemicaliën: MEWA-competentie

In het MEWA full-servicesysteem wordt de veiligheidskleding tegen chemicaliën professioneel en vakkundig onderhouden. Opdat de beschermende werking van de veiligheidskleding tegen chemicaliën type 6 behouden blijft, moet ze na elke wasbeurt opnieuw behandeld worden.

Lees meer over veiligheidskleding bij MEWA

hun contactpersoon

Betty De Boeck

VPR Consult bvba

Jagersdreef 2

9100 Sint-Niklaas