Gebruik van Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Bij optimaal gebruik van deze website stemt u toe met de inzet hiervan. Verdere details vindt u hier.

Werk voor specialisten MEWA wast werkkleding duurzaam en veilig

Werkkleding thuis wassen is meestal geen goed idee. Dit is niet alleen bedenkelijk uit hygiënisch en ecologisch opzicht, bij veiligheidskleding worden ook de beschermende eigenschappen aangetast. Dat brengt dan weer de veiligheid van de drager in gevaar. Een onderzoek van ETSA (European Textile Services Association) bevestigt, voor milieuvriendelijk en veilig wassen doen ondernemingen best een beroep op industriële wasserijen. MEWA Textil-Management gaat enkele stappen verder en pakt het hele logistieke proces in handen.

Een veilige keuze

Industrieel wassen is bij werk- en veiligheidskleding het veilige alternatief voor thuis wassen. Hardnekkige vlekken en gevaarlijke stoffen zoals oliën en vetten, die uit de werkkleding gewassen moeten worden, kunnen huishoudtoestellen beschadigen en zijn bovendien een risico voor het milieu. Textieldienstverleners als MEWA zorgen ervoor dat beschermende kledingstukken hun functie niet verliezen: het professionele onderhoud van de beschermende kleding na het wassen hoort tot de service. 

Dat is belangrijk, omdat een werkgever zijn medewerkers niet alleen met beschermende kleding die beantwoordt aan Europese en internationale normen, moet uitrusten. Hij moet er ook voor zorgen dat die conformiteit verzekerd is tijdens de hele levensduur van de werkkleding. Wie door MEWA bediend wordt, kan erop vertrouwen dat de kleding na het wassen opnieuw normconform aangeleverd wordt. De regelmatige kwaliteitscontrole van de veiligheidskleding maakt deel uit van de service.

Een zichtbaar schoon resultaat is onvoldoende, ook restanten van potentieel gevaarlijke stoffen moeten verwijderd worden. Wanneer een minerale olievlek bijvoorbeeld niet adequaat verwijderd wordt, kan dat de brandvertragende eigenschappen van de kleding aantasten. Wassen op een foute temperatuur kan de beschermende eigenschappen op termijn compleet doen verdwijnen. Het gebruik van huishoudelijke wasproducten brengt dan weer de antistatische eigenschappen in gevaar.

Ook de herstelling van beschermende kleding moet men in gekwalificeerde handen leggen. Professionele aanbieders als MEWA garanderen dat aanpassingen aan de door hen aangeboden kleding normconform worden uitgevoerd. Ze weten waarop moet gelet worden zodat de beschermende kleding, na reparatie, medewerkers op de werkplek weer optimaal beschermt. Daarvoor beschikken ze over gekwalificeerd personeel en over de nodige uitrusting.

Een duurzame aanpak

Toegegeven, huishoudelijke wasmachines zijn de voorbije jaren energiezuiniger geworden. Vaak echter worden voorschriften zoals lading, temperatuur en dosis wasmiddel niet gerespecteerd. In een industriële wasserij wordt milieuvriendelijk gewerkt, met strikt gecontroleerde processen waarbij alle parameters van de wascyclus optimaal ingesteld zijn.

Met een omzet van ruim meer dan een half miljard euro, vestigingen in 12 Europese landen en circa 170.000 klanten in 19 landen behoort MEWA vandaag tot de marktleiders in de sector. Milieuvriendelijke productieprocessen, een zorgvuldige omgang met materialen, grondstoffen en energiebronnen is belangrijk voor de onderneming. Energiebesparing en milieubescherming zijn prioritair in de bedrijfsstrategie. Door eigen technologische ontwikkelingen heeft MEWA bijgedragen aan een continue verbetering van milieutechnologie. Zo wordt met een steeds lager verbruik van energie, water en wasmiddelen het best mogelijke resultaat bereikt.

Lees hier meer over MEWA Textil-Management.

Uw contactpersoon

Betty De Boeck

VPR Consult bvba

Jagersdreef 2

9100 Sint-Niklaas