Gebruik van Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Bij optimaal gebruik van deze website stemt u toe met de inzet hiervan. Verdere details vindt u hier.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting van MEWA conform aan Europese verordening

Vorig jaar werd de nieuwe Europese verordening voor persoonlijke veiligheidsuitrusting van kracht. De bindende verordening beschrijft de eisen waaraan PBM’s moeten voldoen om ze op de markt te mogen brengen. Die certificatie is bijzonder streng, en terecht! Want als het om veiligheid op de werkvloer gaat, is alleen de hoogste kwaliteit goed genoeg. Daarom ontwikkelt MEWA in samenwerking met gekwalificeerde partners, veiligheidskleding die conform gecertificeerd is.


Enkel kleding met CE- en GS-kenteken inzetten


Dankzij de nieuwe Europese verordening moeten ondernemingen die hun werknemers willen uitrusten met de nodige persoonlijke veiligheidsuitrusting, voortaan nog maar op één zaak letten: heeft de kleding een CE- resp. GS-kenteken, voldoet ze dus aan de voorwaarden van de nieuwe richtlijn? Producenten van veiligheidskleding overal in Europa moeten zich nu aan dezelfde voorschriften houden, alvorens ze het begeerde kenteken op hun kleding mogen aanbrengen. En de mannen en vrouwen op de werkvloer? Zij gaan gegarandeerd aan de slag met een normconforme veiligheidsuitrusting.“Op lange termijn alleszins alleen wanneer de kleding ook doeltreffend onderhouden wordt”, aldus Antoine Menheere, directeur bij textieldienstverlener MEWA Servibel. Veiligheidskleding moet regelmatig gewassen en gecontroleerd worden, d.w.z. op slijtage onderzocht worden. Deze inspectie is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de veiligheidskleding haar doel blijft vervullen en blijft beantwoorden aan de oorspronkelijke vereisten. Bij MEWA worden onderhoud en controle uitgevoerd door opgeleide, competente medewerkers, zodat de certificatie ook na het wassen geldig blijft. “Wij wassen de kleding van onze klanten conform met de actuele stand van de technologie”, zegt Antoine Menheere. Hij voegt toe: “Professionele textieldienstverleners zoals wij controleren de kleding na het wassen op functionaliteit. We herstellen de kleding of vervangen ze wanneer ze niet meer voldoen.”


Risico onder controle


Gevaren liggen op de loer op vele werkplekken: hitte, vallende of scherpe voorwerpen, lawaai, chemicaliën, … Om de risico’s de baas te kunnen, biedt MEWA een breed scala normconforme, speciale oplossingen op vlak van persoonlijke veiligheidsuitrustingen. Toch is het aangeraden het daar niet bij te laten! Wie van kop tot teen beschermd wil zijn, combineert zijn veiligheidskleding met de gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen uit de catalogus ‘World Wide Work by MEWA’.


Wist u bijvoorbeeld dat gehoorbescherming in de nieuwe Europese verordening onder de zwaarste categorie PBM’s valt? Geen nood, dankzij de merkencatalogus van MEWA hebt u ook dat risico 100% onder controle.

Uw contactpersoon

Betty De Boeck

VPR Consult bvba

Jagersdreef 2

9100 Sint-Niklaas