Gebruik van Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Bij optimaal gebruik van deze website stemt u toe met de inzet hiervan. Verdere details vindt u hier.

Nieuwe verordening over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Op 20 april werd de nieuwe PBM-verordening (EU)2016/425 van kracht. Vanaf 21 april 2018 heft ze de sinds 1989 geldende richtlijn 89/686/EWG op. Met de nieuwe verordening worden de vereisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen binnen de Europese Unie verder aangepast. Mensen die voor de uitoefening van hun werk veiligheidskleding dragen, moeten zo nog meer beschermd zijn.


Als klant van MEWA kan u zeker zijn: wij zorgen voor de correcte implementatie van de nieuwe richtlijnen.In heel Europa meer zekerheid op vlak van veiligheidskleding

De tot nu bestaande richtlijn moest door elke EU-lidstaat omgezet worden in het nationale recht. De verordeningen gelden echter onmiddellijk na hun aanneming in alle lidstaten. Daardoor is een snellere en effectievere aanpassing van de wetgeving mogelijk. Met de nieuwe PBM-verordening worden voortaan de uniforme begrippen binnen de EU, zoals bijvoorbeeld het ‘in omloop brengen’ of ‘op de markt brengen’, enz., gebruikt.

Niet alleen het toepassingsgebied van de PBM-verordening werd geconcretiseerd. Ook maatregelen voor een nog betere bescherming van de PBM-drager werd opgenomen.
Daartoe behoort:

  • Aanbieders die PBM-en aan een andere aanbieder doorgeven, moeten de bevoegde overheden op verzoek informatie geven over de herkomst van de kleding en aan wie ze werd doorgegeven.
  • Wanneer een producent de kleding op de markt brengt, moet deze een type-, rang- of serienummer hebben zodat de kleding getraceerd kan worden.
  • Distributeurs en invoerders kunnen als producent plichten opgelegd worden.

Ook distributeurs hebben nieuwe plichten. Zij moeten:

  • Het CE-kenteken controleren
  • Controleren of de informatie van de producent en de conformiteitsverklaring in de juiste taal beschikbaar is, evenals het lotnummer, postcode en adres van de fabrikant
  • De kleding correct stockeren
  • De autoriteiten informeren wanneer gevaren uitgaan van de veiligheidskleding

De vereisten gesteld aan certificeringsinstanties en hun inspectie-autoriteiten worden éénduidig gemaakt en duidelijk geconcretiseerd. Afhankelijk van de sector, gelden voor de omzetting van de nieuwe verordening verschillende overgangstermijnen.
Als klant van MEWA kan u zeker zijn: wij zorgen voor de correcte implementatie van de nieuwe richtlijnen.

De volledige richtlijn lezen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0425&from=DE

UW CONTACTPERSOON

Betty De Boeck

VPR Consult bvba

Jagersdreef 2

9100 Sint-Niklaas