Gebruik van Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Bij optimaal gebruik van deze website stemt u toe met de inzet hiervan. Verdere details vindt u hier.

Gegevensbescherming

Even snel het belangrijkste

Wij nemen uw privacy serieus. Heel uitvoerig kunt u in de volgende privacyverklaring nalezen, wat er precies gebeurt met uw gegevens als u op onze website bent.

Privacyverklaring

1. Algemeen

We vinden de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden door ons verzameld met betrekking tot deze website en verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. We zijn in het bijzonder onderworpen aan de bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en de telemediawet (TMG). Volgens deze bepalingen hebben we in het bijzonder het recht om persoonlijke informatie te verzamelen, te verwerken en te gebruiken, voor zover dat nodig is voor ondersteuning, content-ontwerp of verandering van de contractuele status van het gebruik van deze website en de daar aangeboden diensten (inventarisatiegegevens), voor het gebruik van de website en de daarop aangeboden diensten (gebruiksgegevens) en het verwerken van orders.

We willen het vertrouwen van de gebruikers in ons assortiment vergroten en om die reden de verwerking van persoonsgegevens openbaar maken. U leest hier welke informatie wordt verzameld en hoe de informatie wordt gebruikt.

2. Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens geven informatie over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Toegang tot de website
Als een gebruiker een website van MEWA bezoekt, worden er bij een aanvraag van een bestand gegevens over dit proces opgeslagen in een logbestand. Er wordt geen persoonsbetrokken gebruik van gemaakt.

Contactformulieren
Persoonlijke gegevens worden verzameld door het aan ons toezenden van een daarvoor bestemd contactformulier op de website of door contact met ons op te nemen via e-mail. Op deze manier kunt u contact opnemen met ons, informatie bij ons aanvragen of meedoen aan prijsvragen. Het is uw beslissing of en welke informatie u op deze manier met ons deelt. Tot de in verband daarmee verzamelde persoonlijke gegevens behoren met name uw contactgegevens, zoals voornaam, naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer, alsmede een optioneel faxnummer. Er zijn ook andere details zoals het aantal werknemers in het bedrijf en uw functie binnen het bedrijf om uw aanvraag beter te kunnen verwerken.

MEWA-winkel
In de MEWA-winkel kunt u bestellingen plaatsen, aanvragen voor retourzendingen, reparaties of wijzigingen indienen en gebruik maken van nog meer online diensten. Tijdens de registratie als myMEWA-gebruiker verzamelen wij persoonlijke gegevens zoals voor- en achternaam, adres van het bedrijf, uw positie in het bedrijf, e-mailadres en telefoonnummer. Als geregistreerde gebruiker krijgt u met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot uw klantaccount, waar u onder andere de klantstamgegevens kunt wijzigen.

Voor de verwerking van orders verzamelen wij ook gegevens over de bankrekening van uw bedrijf en slaan we de-contract-gerelateerde informatie op, zoals de bestelde artikelen, prijs, levertijd en betalingsvoorwaarden. We gebruiken de eerder genoemde gegevens ten behoeve van de contractuele overeenkomst, in het bijzonder om bestellingen te verwerken, om de klantrelatie te beheren, om de goederen te leveren en voor de verwerking van betalingen. Eventueel geven we deze daarvoor door aan servicepartners die MEWA gebruikt voor de uitvoering van de contractafwikkeling (bijvoorbeeld kredietinstellingen),

MEWA Online sollicitatie
U kunt uw sollicitatiedocumenten online indienen. Daartoe kunt u ofwel een contactformulier invullen met persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres), alsmede informatie over de positiewensen en loopbaan (onderwijs, opleiding / studie, werkervaring, talen, IT-vaardigheden en andere kennis) of u kunt deze informatie op een online aanvraagformulier invoeren. In het online sollicitatieformulier worden persoonlijke gegevens verzameld (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats en e-mailadres) en informatie over de sollicitatiemotivatie, genoten onderwijs, beroepsopleiding, studie, werkervaring, talenkennis, IT-vaardigheden en andere vaardigheden. U kunt daarbij ook uw sollicitatiebrief en CV uploaden. De in het kader van het online sollicitatieformulier verzamelde gegevens worden in opdracht van het vacature-aanbiedende MEWA-bedrijf opgeslagen op basis van een orderverwerking in de zin van § 11 van de Duitse wet op bescherming persoonsgegevens door het Knowledge Network GmbH voor de duur van de aanvraagprocedure of - indien gewenst - om deze in overweging te nemen bij toekomstige vacatures in de MEWA-groep. Om uw sollicitatie bij toekomstige vacatures in overweging te nemen, kunt u op basis van het volgende toestemmingsformulier daarmee akkoord gaan:

“Ik ben het ermee eens dat mijn aanvraag binnen een periode van 12 maanden ook voor andere vacatures in overweging kan worden genomen bij bedrijven van de MEWA-groep in zowel Duitsland, als in Europese en niet-Europese landen en voor dat doel zal worden opgeslagen. Als ik het daarmee niet mee eens ben, kan ik op elk moment verzoeken om de verwijdering van mijn gegevens door verzending van een e-mail naar karriere@mewa.de."

Als u verklaard heeft niet in te stemmen met de gebruikmaking van uw gegevens voor toekomstige vacatures, zullen uw sollicitatiegegevens na afloop van de sollicitatieprocedure worden verwijderd.

Verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in het kader van het websitegebruik is het MEWA Textil-Service AG & Co Management OHG, met hoofdkantoor in Wiesbaden, Duitsland. In het geval van aanvragen, online sollicitaties of bestellingen in de MEWA-winkel, worden uw gegevens voor verdere verwerking doorgestuurd naar het desbetreffende MEWA-bedrijf dat lokaal verantwoordelijk is voor de behandeling van uw bestelling of aanvraag, of dat verantwoordelijk is voor de de plaatsing van de vacature.

Het desbetreffende MEWA-bedrijf gebruikt de gegevens voor de verwerking van uw aanvraag, bestelling of sollicitatie, alsook voor eigen reclame- en marketingdoeleinden; bijvoorbeeld voor het verzenden van informatie en aanbiedingen van MEWA-producten en -diensten per post, telefoon of e-mail, tenzij u zich heeft uitgesproken tegen deze opties. Voor zover hiervoor - zoals bijvoorbeeld bij de verzending van nieuwsbrieven - uw toestemming nodig is, zullen we daarom van tevoren verzoeken. Uw gegevens worden niet aan derden buiten de MEWA-groep doorgegeven zodat deze zich niet onafhankelijk en direct tot u zullen kunnen richten.

3. Cookies en Web Controlling
Cookies zijn bestanden die op uw harde schijf of in de cache van uw internetbrowser worden opgeslagen.

Cookies worden door ons gebruikt voor het opslaan van sessie-gerelateerde informatie binnen de website. Deze cookies komen te vervallen aan het einde van de sessie en worden niet permanent opgeslagen.

Voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden kunnen op bepaalde pagina's van de website www.mewa.de producten en diensten van WiredMinds AG (www.wiredminds.de) worden gebruikt. Daarbij worden gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen, waaruit onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Waar dat mogelijk en passend is, worden de gebruikersprofielen volledig geanonimiseerd. Daarvoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van de bezoeker worden opgeslagen en dienen voor de herkenning van de internetbrowser. De verzamelde gegevens, die ook persoonsgegevens kunnen omvatten, worden doorgegeven aan WiredMinds of rechtstreeks verzameld door WiredMinds. WiredMinds is gerechtigd om informatie, die is achtergelaten bij bezoeken aan de websites, te gebruiken om anonieme gebruikersprofielen aan te maken. De daarbij verkregen gegevens worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en ze worden niet samengevoegd met persoonsgegevens over de persoon achter het pseudoniem. Voor zover IP-adressen worden verzameld, zullen ze direct na het inzamelen ervan anoniem worden gemaakt door het wissen van het laatste nummerblok. De toestemming voor het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens kan op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang worden ingetrokken met werking voor de toekomst.
Uitsluiten van WiredMinds website-tracking.

We kunnen overigens niet uitsluiten dat bij doorlinken naar externe websites cookies of gelijksoortige technieken worden gebruikt. We hebben hierop geen invloed. Wij verwijzen u in dit verband naar de desbetreffende privacyverklaring van elke website.

4. Google Analytics
Als deze website Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ( "Google") gebruikt, worden deze cookies ingezet om te helpen bij het analyseren van het gebruik van de website. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen. 

In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres door Google toch worden afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsluitende staten in de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om ons andere diensten te verlenen die te maken hebben met website- en internetgebruik.
Google zal uw IP-adres, verkregen via uw browser in het kader van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het opslaan van cookies verhinderen met een desbetreffende instelling in de software van uw webbrowser. Wij wijzen u er echter op dat in dit geval mogelijkerwijs niet alle functies van deze website volledig zullen kunnen worden gebruikt. U kunt bovendien voorkomen dat de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google wordt doorgegeven en u kunt ook voorkomen dat die gegevens door Google verwerkt worden, door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Als alternatief kunt u de registratie door Google Analytics op uw eindapparaat voorkomen door te klikken op de onderstaande link. Er wordt een opt-out cookie geplaatst, dat in de toekomst het verzamelen bij een bezoek aan deze website verhindert: Google Analytics uitschakelen . Wanneer u uw cookies wist, moet u opnieuw op deze link klikken.

Voor meer informatie over de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy, gaat u naar http://www.google.com/analytics/terms/de.html of naar http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anony mizeIp();" is uitgebreid om een anonieme verzameling van IP-adressen (het zogenaamde IP-masking) te waarborgen.

5. Veiligheid
We slaan uw gegevens op servers op van Textil-Service AG & Co Management OHG in Duitsland. De toegang daartoe is beperkt tot bevoegde personen die belast zijn met de technische, commerciële of redactionele ondersteuning van de servers. We nemen voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uw gegevens zullen nauwgezet worden beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onbevoegde toegang of onrechtmatige openbaarmaking.

6. Geen overdracht van persoonsgegevens aan derden
We maken gebruik van persoonlijke gegevens zoals beschreven staat in deze privacyverklaring en zullen verder uw persoonlijke gegevens in beginsel niet doorgeven aan derden zonder uw toestemming. Overdracht van persoonsgegevens zal alleen op regelmatige basis plaatsvinden, voor zover dat nodig is om een bestelling uit te voeren.

7. Overige verwerking en gebruik van gegevens
Verdergaande verwerking en verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens vindt alleen plaats voor zover een wettelijke bepaling dat uitdrukkelijk toestaat of wanneer de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verwerking of het gebruik van de gegevens.

8. Links naar andere websites
Onze MEWA-websites bevatten links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming op deze websites.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring
De voortgaande ontwikkeling van het internet en van onze website kan ook invloed hebben op onze privacyverklaring.. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring in de toekomst te wijzigen.

10. Contact
Voor meer vragen over gegevensbescherming staat onze Privacy Officer per e-mail tot uw beschikking. Datenschutzbeauftragter@MEWA.de

Versie: augustus 2016